Vognmænd frygter: Bommen ned for erhvervstrafik

Bystyret i København lægger op til at begrænse den erhvervsmæssige biltrafik i Indre By. Københavnske vognmænd, DTL og en række brancheorganisationer advarer om, at det kan få store konsekvenser for transportvirksomheder og erhvervslivet.

Illustration: Nis Nielsen

Flere af os, der kommer med en faglig tilgang, har en grim fornem­melse af, at bystyret i Køben­havn har sat sig for at sætte voldsomme restriktioner på bilkørsel i Middelalder­byen, siger Anders Due, som er direktør i Vognmandslauget. Han repræsenterer de københavnske vognmænd og DTL – Danske Vognmænd i den følgegruppe, som er nedsat som en del af den såkaldte dialogproces med borgere og erhvervsliv om indførelse af restriktioner på biltrafik. Følgegruppen udgøres af repræsentan­ter fra bl.a. Dansk Erhverv, HORESTA, Håndværkerforeningen København og Cyklistforbundet.

Teknik- og Miljøudvalget i København besluttede i december 2018, at kommunens forvaltning skulle undersøge, hvordan man kan begrænse biltrafikken i Middelalder­byen ved hjælp af skiltning. Forvaltningen har siden præsenteret to scenarier, som vil reducere biltrafikken med hhv. 40 og 75 procent. Det er særligt det mest vidtgå­ende scenarie, som skaber frygt, bl.a. fordi erhvervskørsel med varelevering mv. vil være begrænset til tidsrummet kl. 04-11.

Anbefalingerne fra borgere og erhvervs­liv behandles politisk i 2020, hvorefter der afsættes midler på det kommunale budget til at begrænse trafikken. En egentlig parts­høring om de konkrete planer forventes at finde sted i 2021.

Anders Due peger på den åben­lyse sammenhæng mellem begrænsning af erhvervskør­sel og prisniveauet.

- Jo mere restriktivt, jo mere effektivt bliver det, men jo mere udfordrende og fordyrende bliver det for dem, der skal transportere varer ind i byen. Vores medlemmer og erhverv har lovlige og nyttige ærinder i området, der skal betje­nes med varer og serviceydelser. Vi og andre erhvervsorganisa­tioner har således en lønlig for­ventning om, at der reelt bliver mulighed for, at vore synspunk­ter bliver hørt, siger Anders Due, der også peger på, at trafikpresset vil blive forøget kraftigt på de omkring­liggende hovedfærdselsårer, mens Middelalderbyen risikerer at komme til at henligge som et ”frilandsmu­seum”.

Læs hvad andre repræsentanter for det københavnske erhvervsliv har at sige til kommunens planer i det nye nummer af DTL Magasinet