Tjek tre EP-kandidater

Den 26. maj er der Europa-Parlamentsvalg. Hvordan er mulighederne for at få strammere regler med EU’s vejpakke? Ligger kampen for at modvirke social dumping på godstransportområdet i højere grad på nationalt niveau end i Bruxelles? DF lægger an til frontalangreb, Socialdemokratiet vil sortliste synderne og Venstre vil stå vagt om den frie bevægelighed. Vi har talt med tre danske kandidater fra de største partier.

Europa-Parlamentet i Bruxelles. Foto: Niels Møller Madsen

Anders Vistisen (DF), Jeppe Kofod (S) og Søren Gade (V) står højt deres partiers respektive lister på stemme­sedlen til Europa-Parlamentsvalget på søn­dag. De seneste uger har de ført valgkamp på bagtæppet af debatten om bekæmpelse af social dumping på vejtransportområdet, som i stadig højere grad har handlet om nationale særregler og de manglende resul­tater i Bruxelles.

Senest har den danske regering spillet ud med 63 punkter, som ganske vist indehol­der elementer kendt fra vejpakken, men som alligevel signalerer utilfredshed med EU, og at tålmodigheden med beslutnings­tagerne i Bruxelles er i stadigt ringere kurs.

Hvordan tager EP-kandidaterne bestik af den fornyede fokus på vejpakkens besvære­de politiske gang gennem EU og de mang­lende fælleseuropæiske regler?

Læs hvad de tre siger i det nye nummer af DTL Magasinet