Slut med ældre lastbiler i større byer

Folketinget vedtog skærpede miljøzonekrav lige inden valget blev udskrevet.

DTL mener, at unikke specialkøretøjer fx kranbiler bør kunne få dispensation fra de skrappe miljøzoneregler. Foto: Finn Bjerremand

Skærpede miljøzonekrav medfører, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler fra 1. juli 2020 ikke har adgang til visse større byer uden eftermon­teret partikelfilter. Der er usikkerhed om hvilke krav, der vil blive stillet til filtrene. Yderligere skærpelser kan være i vente.

Den afgåede VLAK-regerings sidste handling var en skærpelse af byernes miljøzoner. Minutter før udskrivelsen af folketingsvalget den 7. maj blev regeringens lovforslag om skærpelse af kravene til at færdes i miljøzonerne vedtaget af Folketin­get.

Skærpelserne har effekt fra 1. juli 2020 og omfatter dieseldrevne lastbiler og busser. Der indføres samtidig miljøzonekrav til die­seldrevne varebiler i de byer, som i dag har miljøzoner, dvs. København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense.

De skærpede miljøzonekrav foreslås indført trinvist:

Lastbiler og busser indregistreret før 1. oktober 2009 skal have monteret et parti­kelfilter for at måtte køre ind i miljøzonerne efter 1. juli 2020. Er bilerne indregistreret før 1. januar 2014, gælder kravet om parti­kelfilter efter 1. juli 2022.

Læs mere i det nye nummer af DTL Magasinet