DTL fik en hård fødsel

Den 1. januar 2019 fyldte DTL 20 år. Læs i det nye nummer af DTL Magasinet ti nedslag i organisationens liv og virke gennem to årtier. Om modulvogntogene, om hævede fartgrænser, om trafiksikkerhed, om social dumping og så naturligvis om DTL’s tumultariske første år.

I starten boede DTL i Vognmændenes Hus i det centrale København. Siden 2005 har adressen været Grønningen 17.

Udover at tale med én stemme over for po­litikere, myndighe­der og det omgiven­de samfund var det målet med DTL at forbedre branchens omdømme. Med samlingen sluttede de tre gamle organi­sationer, Danske Vognmænd (DV), Foreningen af Danske Eksportvognmænd (FDE) og Vogn­mandsfaget Arbejdsgiverforening (VA), sig sammen i Dansk Transport og Logistik (DTL) og i Arbejdsgiverfor­eningen Transport og Logistik (ATL).

Den første DTL-formand blev DV’s formand siden 1987, Henning Christiansen. ATL’s formand blev VA’s hidtidige formand Per Knudsen. Den daglige ledelse blev lagt i hænderne på de to sideordnede direk­tører Michael Svane, der kom fra DV, og Jens Iwer Petersen fra FDE.

Konstruktionen holdt tre måneder. I løbet af marts kulminerede stridighe­der om foreningens økonomi og forplig­telser med, at både direktør og formand stod af. Næstformand Kaj Nielsen tog over, mens Michael Svane blev ordføren­de direktør.

Michael Svane blev i 2005 direktør i DI-Transport. Han afløstes af DTL’s nuværende administrerende direktør, Erik Østergaard. DTL solgte i oktober 2005 ejendommen på Gammeltorv og flyttede til den nuværende adresse på Grønningen 17.

Læs detaljer om de første år samt andre nedslag i DTL’s 20 år her