Ros til regeringsudspil – men glem ikke særtransporterne

Transportministerens bidrag til regeringens generelle erhvervsreguleringsudspil får ros med på vejen fra DTL – Danske Vognmænd, fortæller DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Der er dog et hængeparti.

Regeringen vil hæve den tilladte højde for lastbiler, så det bliver muligt at transportere mere gods med færre køretøjer. Derudover skal hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog hæves til 80 km/t uden for tæt bebyggelse og på motortrafikveje. Begge forslag indgår i regeringens erhvervsreguleringsudspil.

-DTL hilser det meget velkomment at regeringen ønsker at hæve maksimalhøjden for tunge til fra 4,00 til 4,10 m, så der kan køres med gods, der ikke bare er i et stykke, og vognmændene dermed kan have glæde af en lidt større lastehøjde. I vore nabolande, Norge og Sverige har man slet ingen højdebegrænsning, siger Erik Østergaard og fortsætter:

-Øget hastighed for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget området er en sag, som DTLs medlemmer igen og igen har bragt op på møder, til Vognmandens Dag-arrangementer og til generalforsamlinger. Ønsket har derfor været en DTL-mærkesag gennem flere år, som nu er tættere end nogensinde på at være en realitet.

Efter lang tids bearbejdning er der endelig blevet lyttet fra politisk hold.

Erik Østergaard påpeger, at Vejdirektoratet har vurderet, at det er ”overvejende sandsynligt”, at de positive effekter af, at lastbiler kan køre 80 km/t på landevejene i stedet for 70 km/t, vil veje tungere end en eventuel negativ effekt for trafiksikkerhed, støj og emissioner.

-Det vil gøre hverdagen lettere og mere smidig samt ikke mindst give et bedre samlet trafikmønster, når lastbilerne lige kan hæve farten en smule. Så generes de øvrige trafikanter simpelthen mindre. Det er godt for den samlede trafikafvikling – og der er også lidt bundlinje i det for vognmændene, mener DTL.

Glem ikke særtransportbekendtgørelsen

Men DTL-direktøren minder om, at fx arbejdet med en revideret særtransportbekendtgørelse bør være en del af regeringens bestræbelser på at lette reguleringen af transporterhvervets aktiviteter:

-Alle parter – branche såvel som myndigheder –  blev sidste år enige om, at en revision af særtransport-bekendtgørelsen, der kan stille branchen bedst muligt inden for de sikkerhedsmæssige rammer, måtte ske hurtigst muligt. Færdselsstyrelsen mente ikke, at det var realistisk at nå dette til 1. juli 2018. Men styrelsen stillede alle i udsigt, at bekendtgørelsen kunne forventes udarbejdet og effektueret i løbet af andet halvår 2018, og at der vil blive ydet en stor indsats for, at det kunne lykkes hurtigt.

Erik Østergaard henviser til, at DTL Kran Blok Erfa sidste år fremlagde en liste med 16 punkter, hvor de 8 punkter var gamle ændringsforslag, der handler om tilbageførsel til den tidligere standard, fordi Politiet havde indført en ny fortolkning. –På nuværende tidspunkt er der ingen afklaring på sagen. Hele erhvervet holder vejret, mens man venter på en ny særtransportbekendtgørelse, som ingen ved, hvornår dukker op, slutter DTL-bossen.

Læs om ministerens planer her.