Vognmændene er godt med på digitaliseringen

Danske transportører ligger langt foran de europæiske kolleger, når det gælder digitalisering og i Danmark er de godt med sammenlignet med erhvervslivet som helhed.

Foto: Niels Møller Madsen

Danske transportvirksomheder er som helhed godt med på digitaliseringsbølgen.

Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik, ”IT-anvendelse i virksomheder – virksomhedernes digitalisering” for 2017, som udkom i slutningen af januar måned.

Undersøgelsen viser, at en noget større andel af de danske transportvirksomheder i forhold til EU-gennemsnittet er digitaliserede i høj eller meget høj grad. Andelen er med 26 procent mod blot 14 procent næsten dobbelt så høj i Danmark som i EU.

Det danske marked for transporttjenester har altid været præget af en hård konkurrence, hvor der ikke køres for sjov. For at kunne overleve som vognmand og holde omkostningerne nede og overholde kravene til køre-/hviletid er det ganske enkelt nødvendigt at optimere kørslen og benytte GPS og flådestyringssystemer.

Læs hele artiklen i det nye nummer af DTL Magasinet.