Vejpakke 3: Udsigt til mere sikker trafik

DTL Magasinet: Udsigt til dramatisk fald i antallet af trafikulykker, hvis forslagene i vejpakke 3 fra EU gennemføres. Det roser DTL i sine høringssvar på pakkens elementer.

Foto: Volvo Trucks

Gennemføres forslagene i vejpakke 3, vil det betyde væsentlige forbedringer af trafiksikkerheden og ikke mindst nedbringelse af CO2-udslippet fra den tunge godstransport. Det mener DTL, der i begyndelsen af måneden sendte høringssvar på en række af pakkens forslag til de relevante danske ministerier.

Det vigtigste forslag i vejpakke 3 handler om at integrere en krav række til sikkerhedsudstyr i typegodkendelser af køretøjer:

 ”DTL - Danske Vognmænd ser generelt med absolut positive øjne på de i forslaget nævnte løsninger til at gøre Europa og verden mere trafiksikker, og der er ingen tvivl om, at vognmandserhvervet har en meget stor egeninteresse i at få nedbragt antallet af ulykker, dræbte og tilskadekomne(..) ”, hedder det bl.a. i høringssvaret, hvor DTL dog også har noteret sig, ”at forslaget skal gælde fremadrettet for nye køretøjer med en passende tidsfrist, og der ikke er tale om eftermontering på ældre køretøjer. Ligeledes har vi noteret os, at det vil være de samme regler, der skal gælde overalt i EU, hvilket vil være med til at gøre implementeringen konkurrenceneutral (..)”

Ove Holm, erhvervspolitisk chef i DTL, mener ikke, at man kan undervurdere betydningen for trafiksikkerheden, hvis forslaget går igennem:

- Det vil betyde en dramatisk nedgang i antallet af trafikulykker og dermed dræbte og tilskadekomne i Europa – også i Danmark, siger han.

Elektroniske fragtdokumenter

Vejpakke 3 indeholder også forslag, som ligger uden for de to hovedemner, trafiksikkerhed og klima. EU-Kommissionen foreslår således, at der indføres elektroniske fragtdokumenter. Et forslag, som DTL betragter som overordentlig vigtigt:

- Elektroniske fragtdokumenter er en forudsætning for en effektiv kontrol af fx cabotage, kombineret transport, udstationeringsregler mv., siger adm. dir. Erik Østergaard, DTL.

Fakta om vejpakke 3

Pakken indeholder syv forslag om

  • reviderede regler for sikker infrastruktur,
  • typegodkendelse af køretøjer
  • elektroniske dokumenter,
  • bedre implementering af det trans-europæiske transportnet,
  • hurtigere implementering af nye dimensioner for førerkabiner,
  • mærkning af dæk,
  • CO2-standarder for lastbiler.

Læs mere i det nye nummer af DTL Magasinet