Udsigt til 500 ekstra p-pladser til lastbiler

DTL Magasinet: 21 ud af landets 90 motorvejsrastepladser kan udvides til at modtage langt flere lastbiler end i dag. DTL ser frem til politisk støtte til finansiering.

Foto: Finn Bjerremand

Vejdirektoratet har i eftersommeren regnet på mulighederne for at skaffe hårdt tiltrængt plads til den tiltagende strøm af lastbiler på motorvejene. Og der er gode nyheder:

På 21 af landets 90 motorvejsraste­pladser kan kapaciteten til at modtage lastbiler blive mere end fordoblet. Raste­pladserne har i dag en kapacitet på 341 lastbilparkeringspladser. Men ombygges pladserne i større eller mindre grad, kan der opnås en ny samlet kapacitet på 825 pladser. Altså mere end en fordobling af de eksisterende pladser. Samlet set vil de 90 rastepladsers lastbilkapacitet vokse fra i dag 1.386 med 484 til 1.870. Og det på de steder, hvor behovet er størst.

DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard roser Vejdirektoratet for et veludført forarbejde. Han mener, at pro­jektet ligger lige til højrebenet og har høje forventninger til en politisk opbakning til at få penge til projektet afsat på finansloven for 2019.

- Vi har forstået, at finansministeren har smækket kassen i frem til 2022 for større anlægsprojekter på vejinfrastruk­turen. Men her er der tale om, at man for forholdsvis få midler, et millionbeløb og ikke et milliardbeløb, får opgraderet eksisterende rastepladser og dermed tager højde for den voldsomme trafikvækst, der har været på motorvejene de senere år, siger han.

Det samlede anlægsoverslag for udvi­delsen af de 21 rastepladser er cirka 180 millioner kroner, eller 372.000 kroner i gennemsnit pr. plads.

Læs hele artiklen her