Starten er gået for varebilsbehandling

Så er starten gået for forslaget om lovregulering af godstransport med varebil. Lovforslaget med nummer L 234 blev her til formiddag fremsat i Folketinget af transportordførerne Christian Rabjerg Madsen (S), Kim Christiansen (DF), Karsten Hønge (SF) og Henning Hyllested (EL). Nu har tinget så frem til sommerferien til at debattere forslaget politisk.

Foto: Thomas Jensen

DTL – Danske Vognmænd og Specialforeningen for Kurér og Varebilstransportører (SKV) har i en årrække argumenteret for, at der er et udtalt behov for mere ordnede forhold for de vognmænd og chauffører, der kører godskørsel for fremmed regning i varebiler i Danmark. Også EU barsler med en regulering af varebilssektoren, der er blevet det nye problembarn i flere lande.

Formanden for SKV, Thomas Jensen, er rigtig godt tilfreds med, at lovslaget er blevet fremsat i så tilpas tid, at det kan nå at undergå en behandlingen i dette folketingsår: ”Stor ros til forslagsstillerne, og så må vi håbe, at regeringen ikke benytter sig af forhalingstaktikker ved at trække en vedtagelse i langdrag med alle mulige lovtekniske argumenter.”

Om den politiske debat også kommer til at indbefatte aktiv deltagelse af transportminister Ole Birk Olesen (LA) er interessant, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard:

”Ministeren har smækket med døren ved ikke selv at fremsætte lovforslaget, men han er samtidig kommet til at lukke sig selv ude med en lang argumentationsrække om overimplementering, administrativt bøvl osv. osv. Så hvis ministeren vil være med i kampen, må det jo i givet fald blive med en byge af spørgsmål til udvalget og forslagsstillerne. Det kan man da kalde den omvendte verden. Men vi kan leve med at bo i ”Omvendtslev”, hvis ellers der er ræson i substansen. Og det mener vi, at der er!”

Behov for ordnede forhold
Ønsket om lovregulering kommer fra branchen selv, der er hårdt belastet af dårlig image, grå og sort økonomi og unfair konkurrence. Det er et ønske fra både små og store virksomheder, lastbilvognmænd og varebilsvognmænd –  og dem, der kører både med lastbiler og varebiler. Og problemerne har været kendt længe – blandet andet med usædvanligt skarpe udtalelser fra daværende skatteminister Troels Lund Poulsen, der kritiserede branchen for ikke at gøre noget ved situationen.

Desuden taber både staten og private kreditorer penge på fallenter og et højt antal konkurser.

Det gælder fx manglede indbetaling af moms og A-skatter. Det handler også om bedre mulighed for, at seriøse transportkøbere kan sikre sig mod at anvende useriøse varebilsvognmænd, fremfører DTL og SKV.

”Der er behov for mere ordnede forhold, et mere attraktivt erhverv, som kan tiltrække seriøse vognmænd og chauffører. Altså rekruttering til et professionelt erhverv med dygtige vognmænd og chauffører med fokus på trafiksikkerhed, kvalitet, effektivitet,” slutter Erik Østergaard.

Læs forslaget her