Smart tachograf rykker nærmere

DTL imødeser med tilfredshed, at en smart tachograf og dermed et stærkt forbedret værktøj bl.a. mod ulovlig cabotagekørsel og dermed social dumping rykker tættere på.

Foto: Stoneridge

I DTL følges den smarte tachograf med den største interesse. Når den bliver implementeret bliver det nemlig meget lettere for myndighederne at tjekke for ulovlig cabotage-kørsel og at kontrollere, at udstationeringsreglerne overholdes. På det årlige NORDUK-møde for nordiske transportorganisationer og myndigheder var der optimistiske toner om, at den kommende smarte tachograf vil kunne introduceres tidligere, end der ellers var udsigt til.

- Tachografen foretager løbende gps-registreringer og registrering af grænsepassager. Og med den får vi et nyt og kærkomment værktøj i kassen til at komme den ulovlige kørsel til livs, siger underdirektør i DTL Ove Holm, som deltog på årets NORDUK-møde.

For DTL står er det soleklart, at den smarte tachograf skal være adgangsbilletten, hvis man vil køre cabotage og internationale transporter i EU.

Tachografen hænger på den måde tæt sammen med et andet tema, som var hovedemnet på NORDUK’s dagsorden: EU’s vejpakke.

- På mødet var der bred enighed om, at nøglen til en løsning i forhandlingerne om mobilitetspakken er en aftale om reglerne for udstationering af arbejdstagere. Der tegner sig samtidig et flertal for, at reglerne også skal gælde for international transport i hvert fald tredjelandstransport og kombineret transport, siger Ove Holm.

DTL’s folk i EU, rapporterer, at forhandlingerne i Parlamentet går trægt, men der er planlagt møder mellem Parlamentets to involverede udvalg, transportudvalget og beskæftigelsesudvalget. Samtidig står det klart, at det østrigske formandskab er gået aktivt ind i arbejdet med at nå frem til et kompromis inden årets udgang.

NORDUK-mødet fandt sted i begyndelsen af ​​september, denne gang i Helsinki med repræsentanter fra branche og myndigheder i de nordiske lande, Holland og Storbrittanien samt EU-Kommissionen.

I mødet deltog både NLA og de fire nordiske vognmandsorganisationer i NLA, DTL, NLF, SÅ og SKAL.