Rasmus Prehn (S): Tilskud til omstilling fra diesel

DTL Magasinet: Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn vil sætte en stopper for udnyttelsen af udenlandske chauffører, der holder og venter på næste tur i Danmark. Og så udfolder han i dette interview sine tanker om en grøn omstilling af den tunge transport, som særligt i byerne vil være en gevinst.

Foto: Claus Perregaard

Rasmus Prehn (S) byder indenfor på sit kontor på Christiansborg, hvorfra der med lidt god vilje er udsigt over middelalderbyens tage. I den mandsbrede karnap hænger en reproduktion af den klassiske ”Stauning - eller kaos”-plakat. Her bor en socialdemokrat.

Hvilke transportpolitiske emner ligger højt på din dagsorden lige nu?

- Der er ingen tvivl om, at grøn omstil­ling og bekæmpelse af social dumping i godstransportbranchen fylder meget. Vi skal have rigtig meget fokus på at følge vej­pakken til dørs, så vi kan få mere ordnede forhold i den europæiske godstransport, end vi har set indtil nu. Så vi kan komme ulovlig cabotage til livs og få nogle mere gennemskuelige og håndtérbare regler, som er nemmere at kontrollere.

- Og så skal vi sikre at, den udhuling af politiets tungvognskontrol, som regerin­gen har stået for, bliver stoppet, så vi får øget fokus på tungvognskontrol. Det hand­ler om trafiksikkerhed, men det handler også om at bekæmpe nogle af dem, der snyder på vægten i forhold til køre-hvile­tidsbestemmelser, cabotageregler, sikker­hedsbestemmelser osv.

Læs hele interviewet med Rasmus Prehn her