Paradoksal parallelimport af udenlandsk arbejdskraft

Udfaldet af politiske forhandlinger om udlændinge på arbejdsmarkedet bekymrer ikke i transportbranchen. For her importerer man på livet løs af arbejdskraft fra meget fattige lande uden for EU i det østlige Europa, Asien og Filippinerne.

Foto: Finn Bjerremand

Vel at mærke uden, at den danske regering eller det danske Folketing er inde over den sag. Den importerede arbejdskraft kommer ind via lande som Polen og Litauen men bliver efterfølgende også anvendt i Danmark.

Regeringen måtte mandag droppe sin samlede plan for import af mere udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU, efter at forhandlingerne med Folketingets øvrige partier brød sammen. Regeringen insisterede nemlig på, at meget lavt uddannet asiatisk arbejdskraft skal kunne komme ind på det danske arbejdsmarked. Det ville have betydet en nedsættelse af grænsen for, hvor meget man skal tjene for at kunne komme til at arbejde i Danmark. Men oppositionen og DF ville ikke lege med mere. DF foretrækker efteruddannelse af danske ledige frem for at trække udenlandsk arbejdskraft til.

Men på transportområdet er der særlige regler. Her kan EU tillade chauffører fra lande uden for EU at køre lastbil i EU-landene. EU-landene gav i 2017 tilladelse til, at 108.332 chauffører fra lande uden for EU kunne køre i EU-landene. En stigning på 31 procent i forhold til 2016 ifølge Ugebrevet A4

Handler ikke om chaufførmangel

- Det her handler ikke om chaufførmangel, det handler om en branche, hvor man er inde i en ond spiral af priser og lønninger, der hele tiden bliver presset længere og længere ned, siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

- Det er jo bindegalt, at EU ikke lukker det her hul med det samme, og så begynder at uddanne nogle af alle de millioner af arbejdsløse europæere til et job i transportbranchen, tilføjer han.

Erik Østergaard kalder situationen for ”paradoksal”: - Der er jo tale om parallelimport via andre kanaler, hvor politikerne er koblet af, fastslår han. - Man kan undre sig over at der så sent som i går var politiske drøftelser om at lade arbejdstagere udenfor EU aflønne med enten 418.000 eller 330.000. Men de her filippinske chauffører, vi hører om her, aflønnes med under 100.000. Det er jo en helt anden og helt uacceptabel situation.

Og når disse chauffører først er kommet ind over EU’s dørtærskel, betyder den fri bevægelighed over landegrænserne samt reglerne om cabotagekørsel og tredjelandskørsel, at de reelt også kan befinde sig i Danmark og udføre arbejde dér.

En politiassistent fra Tungvogncenter Syd kunne over for Ugebrevet A4 bekræfte, at Politiet jævnligt stopper jævnligt lastbiler med chauffører fra lande som Hviderusland, Moldova og andre lande uden for EU, såsom Filippinerne. Og der er ifølge den pågældende betjent ingen tvivl om, at tendensen er stigende.

Erik Østergaard ønsker, at både regering og Folketing ser nærmere på, hvad der foregår lige uden for deres dør: - Det virker højst besynderligt, at man sidder på Christiansborg og forhandler om graden af udenlandsk arbejdskraft i danske erhvervsvirksomheder, når transportvirksomhederne i forvejen, helt uhindret, kan importere arbejdskraft fra ludfattige tredjelande til at køre for en løn, der ligger under sultegrænsen, slutter han.