Nye tal: Østkørslen eksploderer

DTL MAGASINET: Cabotagekørsel og tredjelandskørsel fortsætter med at vokse, og østeuropæiske vognmænd sidder tungt på kørslen. Det viser nye tal. EU’s politikere bør tage tallene alvorligt, når de skal vedtage vejpakken, mener DTL.

Foto: Finn Bjerremand

Det er en urovækkende tendens, der nu bliver afdækket. Ikke mindst i lyset af EU’s vejpakke, der lige nu er til politisk drøf­telse i EU-Parlamentet og EU’s ministerråd. Det mener DTL, der følger statistikkerne om cabotagekørsel tæt.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at omfanget af de udenlandske last­bilers cabotagekørsel i Danmark steg med næsten en tredjedel i 2017 i forhold til året før. I samme periode er danske lastbilers samlede cabotagekørsel i udlandet faldet.

Samtidig understøtter nye tal fra EU's statistikorganisation, Eurostat, tendensen til en kraftig stigning i cabotagekørslen i hele Europa fra 2014 til og med 2017. Tallene fra Eurostat dækker blandt andet international kørsel, cabotagekørsel og tredjelandskørsel. Og det er østeuropæer­ne, der sidder på kørslen i de vestlige lande, er konklusionen hos Eurostat. Størst er væksten i cabotagekørslen.

- Der er tale om usikre tal fra Danmarks Statistik og Eurostat. Men de peger i samme retning, nemlig at østeuropæiske vogn­mænds cabotage-aktiviteter fortsat stiger kraftigt år for år, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

- Cabotage-væksten i Danmark har i nogle år været sat på hold som følge af en markant politimæssig indsats, men effekten synes at være aftaget. Det kan blandt andet skyldes, at planlægningen af den systematiske og vedvarende cabotage i Danmark og nabolandene kombineret med tredjelandskørsel er på vej op i et nyt gear. Tallene er gennemgående udtryk for en tendens, en ubehagelig tendens, hvor de vestlige vognmandserhverv er lagt ned i deres hjemlande.

Læs hele artiklen om her