Nej tak til forslag om kombitransport

DTL Magasinet: EU-Kommissionens forslag om kombitransporter vil bl.a. gøre det muligt for lavtløns-operatører at køre indenrigsfragt uhindret i et andet land, mener den nordiske vognmandsorganisation, NLA.

Foto: EU-Kommissionen

EU-Kommissionens forslag om kombitransporter forstørrer problemerne med uklare regler. Det mener direktør Søren Hyldstrup Larsen fra den nordiske vognmandsorganisation, Nordic Logistics Association (NLA).

- Det bliver sværere at øge den kombinerede transport, når unfair konkurrence og social dumping gør vejtransport billig, siger han til DTL Magasinet og giver forslaget noget nær dumpekarakter.

EU’s transportkommissær Violeta Bulc vil gerne flytte mere gods over på skibe, flodpramme og togvogne, og derfor prøver EU-Kommissionen at gøre det mere attraktivt at planlægge kombinerede transporter.

Imidlertid forpasser hun chancen for at effektivisere kombitransport, mener NLA.

For det første vil Violeta Bulc bevare undtagelsen fra cabotagereglerne, når der er tale om kombitransport. Det vil blot gøre det muligt for lavtløns-operatører at køre de facto indenrigsfragt uhindret i et andet land, mener NLA.

Dernæst foreslår Violeta Bulc, at kombireglerne udvides til national transport uden kilometer-restriktioner. Det vil øge uklarheden omkring kombitransporter og cabotage. ”Hvad er hvad?” spørger NLA retorisk. I modsætning til cabotage, hvor lastbilen skal være ude efter syv dage, har kombitransporter ingen begrænsninger.

For det tredje er der udstationering (dvs. løn- og arbejdsvilkår på opholdslandets betingelser), som skal gælde fra dag 1, når man følger tankegangen i EU-Kommissionens forslag.

Læs hele historien i det nye nummer af DTL Magasinet.