Når lygterne tændes

Nu kommer der atter lys i de slukkede elektroniske informationstavler på Motorring 3. De retableres inden sommerferien, har transportministeren meddelt Folketinget. DTL hilser fornuften velkommen

Arkivfoto: Per Daugaard

”Vi kan forstå, at det sker som følge af den store trafikvækst og den mertrafik på strækningen, som byggeriet af letbanen i Ring 3 forventes at medføre – og at ministeren dermed af helt praktiske årsager vælger alligevel at lukke op for den digitale verden, trods sit oprindelige ønske om at spare 30 millioner på kontoen. Vi kan kun hilse velkomment, at ministeren er kommet til en vis form for fornuft og ser en positiv effekt på trafikafviklingen og på rejsetiderne ved ITS. Det betyder nemlig, at vi bedre kan forebygge den stigende trængsel.”

Erik Østergaard kommenterede allerede for et år siden, at besparelserne på ITS-løsninger i form af variable tavler vil komme til at koste. Det vil give flere spildte timer i trafikken, dårligere afvikling af trafikken, forringe trafiksikkerheden og det vil hæmme den generelle mobilitet og væksten, advarede DTL-direktøren dengang og udtalte: ”Vi vil stærkt advare imod denne prioritering.”

”Både i regeringens infrastrukturkommission og senere trængselskommission, hvor jeg selv har været medlem, var ITS et af de anbefalede områder at satse på til at sikre bedre fremkommelighed. Derfor virker beslutningen helt bagudrettet og imod de mange initiativer og tanker, der har været arbejdet med i årevis.”

Sker alt for lidt

Erik Østergaard ser fra vognmandsside store perspektiver i intelligente transportsystemer – ITS – men må også konstatere, at der er sket alt for lidt med at få ITS rullet ud i landet. ”At man nu ovenikøbet fra politisk hold har rullet baglæns, er helt håbløst, så Motorring 3 kan forhåbentlig være en øjenåbner,” uddyber DTL-direktøren.

Der er op til to procents forbedret trafikafvikling at hente ved brug af ITS på vejene. Det bliver til rigtig meget trafik over et år. Derfor er besparelsen på dette område, noget der vil kunne mærkes, mener Erik Østergaard:

”Det er særligt hovedstadsområdet der rammes. I forvejen står trafikken ofte stille – og det gamle myldretidsbegreb er for længst overhalet indenom. For reelt er trafikken uhyggelig tæt langt det meste af tiden, langt de fleste dage – letbane eller ej. Det er godt, at ministeren har indset, at det er et meget dumt sted at spare.”