Leder: Ønskeliste til valgkampene

DTL MAGASINET: Øverst på DTL’s ønskeseddel til de kommende valgkampe er at få en vejpakke med klare regler og effektiv kontrol på plads. På sedlen er også smart tachograf version 2 og penge til forskning og udvikling af alternative brændstoffer.

DTL's adm. direktør Erik Østergaard. Foto: Lisbeth Holten

Det bliver utvivlsomt nogle meget interessante måneder, der ligger foran os. Med både et folke­tingsvalg og et valg til Europa-Parlamentet, der begge skal være afviklet inden, vi næste gang skal på sommerferie, er også vognmændenes interesser og fremtid i spil.

Her gælder det om at få gjort godstransport-erhvervets udfordringer til en del af politiker­nes bevidsthed og få udfordringerne lempet ind på dagsordenerne i valgkampene. Det vil DTL - Danske Vognmænd gøre sit yderste for. Vi har før haft en ikke ubetydelig succes med det, og som læserne af DTL Magasinet vil have bemærket, så er vi allerede godt i gang, blandt andet med interviews med transportordførerne – og meget mere er på vej.

Når debatten bliver for hed i Danmark, så slår de danske parlamentarikere ofte afvær­gende ud med armene og siger, at problemet skal løses nede i EU.

Og det er da også sandt. Rigtig meget af den politik, der direkte indvirker på DTL-medlem­mernes hverdag, udgår fra EU. Hele kampen om, hvordan mobilitetspakken skal se ud, er kun ét højaktuelt og brandvarmt eksempel.

Men hvad, der gøres fra politisk hold i Dan­mark, er nu ikke uvæsentligt heller.

Læs hele lederen her