Konjunkturundersøgelse: Det kniber stadig med at tjene penge

Trods økonomisk fremgang i erhvervslivet som helhed kniber det stadig for vognmændene at tjene penge. Det viser DTLs årlige konjunkturundersøgelse, som tager temperaturen på den danske vognmandsbranche blandt DTLs medlemskreds

DTLs konjunkturundersøgelse 2018. Foto: Morten Lindbo

Generelt kan flere i år end tidligere, berette om decideret underskud på driften, men for enkelte transporttyper er det lykkedes at få en høj overskudsgrad. Ingen i branchen har dog indtil nu ramt en guldåre, lyder tilbagemeldingen fra medlemskredsen.

Virksomhederne er blevet spurgt om udviklingen i omsætning, beskæftigelse, økonomisk resultat, transportpriser, investeringer og kapacitetsudnyttelse og er blevet bedt om deres vurdering af udviklingen i det forløbne år i forhold til året før (2016). Desuden er de blevet bedt om at angive deres forventninger til udviklingen i det kommende år i forhold til 2017.

Svag prisfremgang

Undersøgelsen sporer en svag fremgang i transportpriserne hos et flertal af besvarelserne – og netop priserne er det nøgletal, hvor de 21 beskrevne transporttyper inden for godstransport har oplevet den mest positive udvikling.

Men den forsigtige udvikling i priser og indtjening har ikke fået vognmændene til at løfte armene i jubel over fremtiden: forventningerne til det kommende år peger i en positiv retning, men det er en forsigtig optimisme, og her er det mest transportpriserne, som virksomhederne stiller forventninger til.

Undersøgelsen viser også, at entreprenørkørsel er den hyppigst forekommende transportaktivitet blandt respondenterne, efterfulgt af kørsel med stykgods, kørsel for byggeriet samt affaldstransporter og kørsel med landbrugs- og gartneriprodukter. Det er også disse transporttyper, som udgør størstedelen af omsætningen hos de fleste selskaber.

De mest almindelige logistikydelser er stadig varedistribution og oplagring af gods, som udbydes af 4 ud af 10 virksomheder. Den mest udbudte serviceydelse blandt DTLs medlemmer er igen i år kranarbejde og hejsning, efterfulgt af udlejning af materiel.

Sikkerhed som tema

Temaet i DTLs konjunkturundersøgelse 2018 fokuserer på virksomhedernes arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø og en høj trafiksikkerhed. På trafiksikkerhedsområdet overvejer en del især at anskaffe elektroniske foranstaltninger som regnsensor, advarsel mod frontkollisioner, avanceret fartpilot og elektroniske spor- og vognbaneassistenter.

Flere end 6 ud af 10 forebygger eller overvejer at forebygge nye ulykker ved at undersøge ”tæt på”-ulykker –  ulykker, som blev undgået i sidste sekund.

Om undersøgelsen

494 DTL-virksomheder har besvaret konjunkturundersøgelsen 2018. Det giver statistisk set en meget tilfredsstillende svarprocent på tæt på 30 procent. Virksomhederne har i alt 2.975 lastbiler, 576 varebiler og en samlet beskæftigelse på 4.881 personer – inklusive selvstændigt erhvervsdrivende. Den samlede omsætning blandt virksomhederne er på 4,6 milliarder kroner.

Læs undersøgelsen her