Job til de måske egnede

DTL MAGASINET: Vikarbureauet Flyers samarbejder med flere kommuner om at opkvalificere kontanthjælpsmodtagere til chauffører til transportbranchen, som akut efterspørger arbejdskraft. 50 ud af 90 er indtil nu kommet i fast arbejde.

Foto: Thomas Rumph

På gangen ude hos vikarbureauet Flyers i Høje Taastrup hænger en hvid tavle med 50 fotografier og navne. Det er en Hall of Fame med de last­bilchauffører, som Flyers har uddannet i samarbejde med Høje Taastrup Kommune.

Antallet er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at bare 90 kursister til dato har deltaget i projektet. Alle er kontant­hjælpsmodtagere og står meget langt fra arbejdsmarkedet, når de starter. Flertallet af dem har, som det hedder på forvalt­ningssprog, andre udfordringer end bare ledighed.

Job i Transport-kampagnen er på besøg på virksomheden Flyers, som har til huse hos Viggo Petersens Eftf. på fragttermina­len i Høje Taastrup, en fredag i september for at informere om de forskellige jobmu­ligheder i transportbranchen, herunder lærlingeuddannelsen.

Omar Abdulrahman fra Roskilde er flygtning fra Syrien og fortæller, at han har taget C-kørekort og nu er i gang med at erhverve kørekort til lastbil med anhænger.

- Jeg håber, at jeg kan få arbejde som lastbilchauffør efter det her. Det er mit mål, jeg elsker at køre lastbil. Måske som skraldemand eller måske køre med gods og varer, siger han.

Peter Flensted, direktør og medejer i Fly­ers, forklarer, at man hos Viggo Petersens Eftf. har haft en praksis med at ansætte folk, som i mange tilfælde ikke nødven­digvis var de oplagte kandidater til et job, men som har udviklet sig til kerne­medarbejdere. Det er et vigtigt løsen, når transportbranchen har så hårdt brug for arbejdskraft.

- Her gør vi folk, som har dårlige dansk­kundskaber, ikke har lang skolegang eller med mangeårigt fravær fra arbejdsmarke­det, klar til at bestå et lastbilkørekort, som ikke er simpelt. Vi vil gerne have mange folk ind i branchen, hvor vi altså mangler cirka 2.500 chauffører, siger han.

Læs mere om Flyers bevæggrunde for at søge bredt for at løse udfordringen med rekrutteringen af chauffører her