IRU-workshop om rastepladser: Chaufførerne skal oftere hjem

På en IRU-workshop i Bruxelles tirsdag var der fuldt fokus på chaufførernes vilkår i tilknytning til etablering og brug af rastepladser – herunder sikre rastepladser.

Foto: Per Daugaard

En af løsningerne på de manglende parkeringsfaciliteter i EU-landene er nemlig, at chaufførerne oftere end i dag kommer tilbage til hjemlandet på deres lange ture til andre EU-lande. Det oplyste lederen af IRU’s kontor i Bruxelles, Matthias Maege, der fastslog, at dette hensyn medtages i IRU’s arbejde med at skabe bedre forhold i hvileperioderne.

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard udtrykker tilfredshed med udmeldingen fra IRU-kontoret: - Det er i min optik et helt centralt budskab, som hænger tæt sammen med de igangværende forhandlinger om vejpakkerne – herunder særligt forhold omkring udstationering, cabotage og køre-/hviletid.

Et konsortium med deltagelse af blandt andre IRU har foretaget en analyse af behovet for parkeringspladser (båse) til lastbiler, herunder sikrede rastepladser. De fremlagte tal for, at der kun skulle være behov for 40.000 båse til lastbiler i forhold til et tidligere anslået behov for 400.000 pladser blev dog kraftigt udfordret på mødet. Alene i Tyskland findes der i dag 40.000 lastbilbåse og 12.000 private p-pladser. Der vil nu blive foretaget en undersøgelse blandt IRU’s EU-medlemmer for at få mere præcise tal frem.

Erhvervet må selv tage ansvar

På workshoppen blev der givet eksempler på gode og funktionsdygtige lastbilparkeringsområder og omkostninger ved etablering af pladserne. Det blev samtidig drøftet, hvordan kan transportoperatører, chauffører og kunder kan tilskyndes til at anvende dem. EU-Kommissionens undersøgelse om sikre rastepladser var også til drøftelse, og der var indlæg fra repræsentanter fra den europæiske sammenslutning for sikker parkering ESPORG samt IRU. 

Under debatten om finansiering af flere parkeringspladser til lastbiler sagde DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, at erhvervet selv må tage ansvar for p-pladser herunder sikrede p-pladser. –  Ligesom der betales for diesel, chaufførløn osv., så må det også være helt naturligt at betale for den nødvendige parkering under sikre og socialt forsvarlige forhold for både chauffør, gods og køretøj, udtalte Erik Østergaard.

Workshoppen var arrangeret i tilknytning til mødet i IRU¨’s forbindelseskomité til EU, der har møde i dag.