Generalforsamling: Formand for DTL-A -Det nytter ikke at tage sagen i egen hånd

Formand for DTL-A Martin Danielsen måtte have den løftede pegefinger frem på arbejdsgivernes generalforsamling

Formand Martin Danielsen taler på generalforsamling i DTLs Arbejdsgiverforening. Foto: Per Daugaard

”Desværre har der i det forløbne år igen været et større antal sager, hvor medlemmer har lavet aftaler med chauffører, som er i direkte strid med overenskomstens bestemmelser […] Det nytter ikke at tage sagen i egen hånd. Selvom overenskomsten på nogle punkter ikke er fulgt med tiden, er det kun gennem aftaler, den kan ændres. Begge sider af bordet er forpligtet. Og såvel DTL som DTL-A kæmper en brav kamp for at højne niveauet,” fremførte arbejdsgiverformanden.

Martin Danielsen oplyste, at mange medlemmer gennem årene har efterspurgt øget fleksibilitet i overenskomsten og mulighed for flere virksomhedstilpassede aftaler, der gerne skulle kunne føre til bedre drift og lavere omkostninger: ”Det har vi fået med de nye forsøgsordninger om lokalløn og lokalaftaler, der har kunnet indgås med virkning fra 1. marts i år. Den enkelte virksomhed har nu lov til at indgå aftaler om fravigelse af overenskomstens bestemmelser om arbejdstid. Og tilsvarende kan der indgås aftaler om aflønning, som fraviger overenskomstens bestemmelser om overarbejdsbetaling.”

”Hvis de nye bestemmelser bliver anvendt rigtigt, vil der kunne opnås betydelige muligheder for fleksibilitet, som gerne skulle føre til bedre drift og lavere omkostninger,” slog formanden fast – men måtte samtidig tilføje, at virksomhederne ikke har stået i kø for at indgå disse aftaler.

Martin Danielsen fremhævede branchens fælles kampagne ”Job i Transport,” som på forskellig vis søger at skabe interesse for faget for andre målgrupper: ”For at gøre reglerne om uddannelse af lærlinge og støttemuligheder ved ansættelse af andre medarbejdere mere lettilgængelige har vi i fællesskab med 3F udgivet pjecen ”Rekruttering og uddannelse i transportbranchen”. Den er sendt elektronisk til alle medlemmer, og jeg kan bestemt anbefale, at I bruger den.”

Formanden slog også et slag for DTLs nye portal  www.transportjob.nu, hvor man har mulighed for at søge efter medarbejdere. Som DTL-A medlem er der gode rabatter at hente, når man vil annoncere efter chauffører og andet personale, oplyste formanden – og påpegede: ”Vi kan ikke både brokke os over vanskeligheder med rekruttering – og ikke samtidig selv bidrage til at løse problemet.”

Endelig fik den netop ikrafttrådte persondataforordning en enkelt bemærkning med på vejen: ”Det er en balance. På den ene side skal man tage reglerne og håndteringen af persondata meget alvorligt – på den anden side skal vi heller ikke gøre omfanget større, end det er. Men I har som arbejdsgivere – med oplysninger om ansatte, kunder og samarbejdspartnere – et ansvar for både at opbevare, beskytte eller slette det relevante. Rettidigt.”