Finanslovsaftale: Ros fra DTL til klare mål for miljø

Finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal gøre det lettere for privat aktører at spille med i markedet og for i øvrigt at udtrykke en holdning til en grøn omstilling. DTL er med på visse betingelser.

Foto: Folketinget

Aftaleparterne er først og fremmest enige om at afskaffe administrationsgebyret på erhvervsaffald pr. 1. januar 2019. Der reserveres en ramme på op til 50 mio. kr. årligt til at afskaffe administrationsgebyret.

DTL kvitterer for, at administrationsgebyret på erhvervsaffald afskaffes, fremhæver DTLs adm. direktør Erik Østergaard: - Det har erhvervslivet efterlyst i mange år i forlængelse af, at kommunernes generelle opgaver med erhvervsaffaldet faldt bort med affaldsreformen i 2007. Det vil være positivt, hvis partnerne i forlængelse heraf også vil se på at fuldende den påbegyndte reform med vedtagelse af forsyningsstrategien, og dermed for alvor få sat gang i den grønne omstilling af affaldssektoren.

Ca. 250.000 virksomheder opkræves et lovpligtigt administrationsgebyr, der dækker kommunens generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet, fx udgifter til udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplanlægning, anvisningsordninger mm.

Ren luft i de store byer

Regeringen vil ifølge finanslovsaftalen også opdatere reglerne for miljøzoner og dermed give mulighed for, at kommunerne kan stille skærpede miljøkrav i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg. Derudover er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at stramme op på håndhævelsen af miljøzonereglerne ved at digitalisere ordningen og automatisere håndhævelsen. Der afsættes 3,5 mio. kr. 2019, 9,5 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en ramme til opdatering og håndhævelse af regler mv.

Erik Østergaard: - Vi har stor forståelse for de politiske ønsker om renere byer. Transporterhvervet er klar til at leve op til de skærpede miljøkrav, som politisk er forudsat i finanslovsaftalen. Vi vil meget gerne indgå i et samarbejde herom og forventer at blive indkaldt til møder om det videre forløb. Men vi må allerede nu fremhæve, at det også under de kommende skærpede krav bør være muligt for at specialkøretøjer får de nødvendige frihedsgrader til at operere i byerne i begrænsede perioder, hvor der ikke er reelle muligheder for hele tiden at opfylde miljøkravene.