Færre ulykker med lastbiler

DTL Magasinet: Statistikkerne indikerer en længerevarende faldende tendens i antallet af højresvings¬ulykker. Dertil kommer, at det samlede antal ulykker forårsaget af lastbiler har været faldende over en længere årrække.

Foto: Niels Møller Madsen

Statistikkerne fra Vejdirektoratet viser, at vognmændenes indsats for at højne og sikre trafiksikkerheden virker. Tallene indikerer en længerevarende faldende tendens i antallet af højresvingsulykker. Også det samlede antal ulykker, der er forårsaget af lastbiler, har også været faldende over en længere årrække.

DTL’s opgørelse på baggrund af Rigspolitiets tungvognskontroller med de seneste tal for 2017 viser også, at de danske bilers forseelser inden for trafiksikkerhedsrelaterede overtrædelser generelt er meget beskedne.

I 2017 var der ingen af de kontrollerede danske køretøjer, der blev taget i kontrollen for at køre for tæt på forankørende, placere sig forkert på vejen, køre spirituskørsel, have en forkert eller mangelfuld lygteføring eller foretage hasarderede manøvrer, og kun ganske få – 1-2 promille – blev taget for at køre over for rødt eller gult lys, for ikke at have sikkerhedssele på, for at overhale uforsvarligt eller overtræde hastighedsgrænserne.

Læs mere i det nye nummer af DTL Magasinet