EU’s argumenter bag en sag mod Danmark

EU har sendt en stævning til den danske stat for at overtræde EU-reglerne ved max. 25 timers parkering på statslige rastepladser. Få EU’s argumenter og DTL’s modsvar i det nye nummer af DTL Magasinet.

Foto: Niels Møller Madsen

EU har nu atter langet ud efter Danmark i en såkaldt ”åbningsskrivelse” om indførel­sen af max. 25 timers ophold på statslige rastepladser. Det er en slags stævning, hvor EU-Kommissionen fremlægger sin holdning til tingene, og dermed varsler en kommende retssag mod den danske stat for brud på EU’s lovgivning.

Danmark krænker friheden til at køre.

Men selv om EU-brevet ikke er offentligt, mener DTL–direktør Erik Østergaard godt, at man kan slå én ting fast: EU mener, at Danmarks parkeringsbegrænsning på 25 timer på statslige rastepladser krænker friheden til at udveksle tjenesteydelser inden for transportområdet.

- Kommissionen vil uden tvivl henvise til de frihedsrettigheder, der udspringer af forordningerne om adgangen til markedet for godstransport og adgangen til erhver­vet for godstransport. Førstnævnte har til formål at fjerne enhver restriktion for at udøve godstransport i et andet EU-land (bortset fra nogle få situationer såsom cabotagekørsel). Sidstnævnte pålægger blandt andet transportvirksomheder at have deres ”driftscentral” i det land, hvor virksomheden er registreret, påpeger Østergaard.

Læs hvorfor Erik Østergaard og DTL ikke mener, at EU’s sag holder vand HER