Endelig: Opgør med gamle sager - køre- og hviletidssanktioner lempes fra 1. juni

Den 1. juni 2018 træder nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet i kraft. Det sker som et led i en ændring af færdselsloven, som Folketinget tidligere har vedtaget, meddeler Færdselsstyrelsen. Lovændringen betyder, at overtrædelse af reglerne på køre- og hviletidsområdet vil blive sanktioneret mere proportionelt, og at der bliver indført et nyt system for frakendelse af førerretten for de store og tunge køretøjer.

Foto: Sarah Buthmann

Adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard:

-Nu kan der endelig komme et opgør med alle de uafgjorte gamle bøde- og frakendelsessager, der ligger og samler støv på anklagemyndighedernes borde, og som har karakter af bagatelsager. Loven har haft særdeles stor bevågenhed hos branchen og folketingspolitikerne men sagen er blevet syltet gennem tiden på grund af praktiske vanskeligheder med teknikken hos myndighederne.

Sager ved flere byretter sat i bero

Erik Østergaard peger på, at der ved flere byretter rundt om i landet har verseret sager, hvor dommeren har studset over, at sagen skal fremmes efter gamle sanktionsregler, når nu Folketinget har vedtaget nye regler på området. Sager, som blandt andet er kørt af DTLs samarbejdspartner, Forman Advokater, der den ene gang efter den anden har måttet lægge arm med dommerne og få sat sagerne i bero, indtil myndighederne fik gjort sig færdige til at administrere den nye praksis fastlagt af Folketinget. –Det måtte vi som organisationer – og ikke mindst virksomhederne – desværre leve med i næsten et år, siger en tilfreds DTL-direktør.

Proportionalitet giver mening

Loven, som blev vedtaget af Folketinget før sommerferien 2017, ønsker at sikre et mere proportionalt sanktionssystem, hvor bagatelagtige fejl straffes mildere, og bevidst snyd straffes hårdere. Og det er netop proportionalitet kombineret med hård sanktion for snyd og bedrag, der er så vigtig at få ind i køre- og hviletidssystemet, mener DTL-direktøren:

-Skal reglerne give mening for den enkelte chauffør og vognmand, så skal de opleve, at fejl og forglemmelser, der ikke har sikkerhedsmæssig betydning, ikke betyder, at gulvtæppet rives væk under én. Men de skal også opleve, at der bliver slået så hårdt ned på bevidste omgåelser af reglerne, at man hurtigt kan være færdig i branchen. Det bliver sat i værk nu!

Kan bevare tilknytning

De nye sanktionsregler gør op med det hidtidige frakendelsessystem, så der alene sker frakendelse af kørekortet til de typer af kørekortkategorier, som køre- og hviletidsbestemmelserne i udgangspunktet gælder for – nemlig de tunge køretøjer.

En samlet branche har tidligere peget på, at det giver mening, at den ansatte i stor udstrækning vil kunne bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom virksomhederne fortsat vil kunne anvende den ansatte – blot til nogle andre typer opgaver. Dette er en væsentlig faktor i fremtiden, hvor chaufførmangel vil blive en endnu større udfordring.

Læs mere om de nye regler her.