DTL: Vigtigt gennembrud på ministerrådsmøde

EU's transportministre og transportkommissæren nåede frem til absolut brugbare kompromisser under nattens forhandlinger. Kvaliteten afspejles i det store flertal for kompromisset – og i lommer af østeuropæisk modvilje. Nu ligger presset på Europa Parlamentet, lyder vurderingen i DTL-Danske Vognmænd.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) i door-step interview under rådsmødet 3. december. Still billede fra European Council Newsroom video

Der var østeuropæisk modstand, men kun repræsenterende små fjorten procent af Europas befolkning, oven på aftenens og nattetimernes forhandlinger om vejpakken. Resultatet repræsenterer substantielle bud på fremskridt:

-Forhandlingerne endte med et godt resultat, siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard, og fortsætter: Med det, der ligger på bordet her, er der begrundet håb for, at vi kan få ordnede forhold for godstransporten i fremtiden.

Tiltrængt opgør med postkasseselskaber

-Når ministrene med så komfortabelt et flertal – og med kun otte lande og altså mindre end 14 % af EU's befolkning imod - så bør Parlamentet også kunne nå i mål. Alle store lande, på nær Polen, har stemt for. Det vil være utilstedeligt, hvis Parlamentet ikke kender sin besøgelsestid.

Der lægges op til et længe tiltrængt opgør med postkasseselskaber og ordnede forhold for varebiler samt øget myndighedskontrol. Alt sammen vigtigt og nødvendigt.

-Det er desuden godt og vigtigt, at der er udsigt til fuldt forbud mod hvil i førerhuset under det ugentlige hvil, og at EU-domstolens beslutning ikke anfægtes, siger Erik Østergaard.

Karens for cabotage

-Det er også særdeles glædeligt, at der er lagt op til fem dages karensperiode for cabotage, samt at udstationering skal gælde for al international kørsel - med undtagelse af bilateral kørsel, hvor det tegner til at blive tilladt at lave én tredjelandstur på vej ud og på vej hjem eller 2 på hjemturen, hvis man har den nye smart-tachograph.

Smart-tachografen ønskes desuden fremskyndet, så alle lastbiler i international trafik skal have den monteret inden udgangen af 2024. Den smarte tachograf kan automatisk registrere passage af grænser og lokalisere af- og pålæsning.

Stærk alliance og ros til minister

-Det er vigtigt for DTL, at Road Alliance-landene har holdt sammen i dette, samt at de nordiske lande – og dermed NLA-medlemmernes regeringer – har holdt sammen. Det er stærke alliancer, og det viser at problemerne er omfattende.

Erik Østergaard har også roser til regeringen og Folketinget:

-Den danske transportminister, Ole Birk Olesen (LA) og hans stab har gjort et godt stykke arbejde, og jeg synes resultatet viser, at det var godt, at et stort flertal i Folketinget i fredags gav ministeren mandat.

Blandt fremskridtene peger DTL-bossen bl.a. på, at det lykkedes den danske og svenske regering at holde spørgsmålet om kombitransport på sporet:

-Det er jo en særskilt problemstilling, som landene i forskellig grad har inde på livet. I Danmark og i Sverige er kombitransport et substantielt problem, hvor der hver dag foretages transporter i Danmark på helt andre løn- og arbejdsforhold. Det hul skal vi have lukket, og det lægger ministerrådets flertal da også op til.

-Nu mangler vi så bare Europa Parlamentet. Og det er en selvstændig udfordring. Så det er for tidligt at lade champagnepropperne springe. Men aftenens forhandlinger giver absolut håb om, at vejpakken alligevel kan blive til noget fornuftigt, slutter Erik Østergaard.