DTL: Velkommen til regeringens strategi for cirkulær økonomi

Regeringens strategi for cirkulær økonomi i Danmark, der blev offentliggjort i dag, har været længe ventet af branchen. Det er positivt, at man nu har taget førertrøjen på, mener DTL – Danske Vognmænd.

-DTL’s medlemsvirksomheder er klar til at tage udfordringen op. De er klar til at formidle en bedre affalds- og ressourcehåndtering som bindeled mellem affaldsproducenterne og husholdningerne på den ene side og producenterne, som skal bruge affaldet som råmaterialer til nye produkter på den anden side. Rigtig mange af DTLs medlemmer transporterer affald, og for DTLs specialforening, Danaffald, er dette en mærkesag, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Danske virksomheder skal drive omstilling
DTL – direktøren er tilfreds med, at regeringen har forstået, at affald er på vej til at blive en gigantisk ressource, og at cirkulær økonomi kan være med til at lukke kredsløbet for produkters livscyklus gennem øget genanvendelse og genbrug til gavn for både miljøet og økonomien. Cirkulær økonomi handler nemlig om at bruge naturressourcerne og designe produkterne på en måde, så råvarer, der er udvundet, bruges så fornuftigt og så mange gange som muligt. Og ikke ender på en losseplads, men i et nyt produkt

-Strategien fastlægger, at det er de danske virksomheder, som skal drive den cirkulære omstilling, og at staten er nødt til at skabe de rigtige rammevilkår, hvis virksomhederne skal have en chance for at løfte denne opgave. Og de eksisterende rammevilkår understøtter ikke en cirkulær økonomi, påpeger Erik Østergaard.

Kræver ny organisering af affaldssektoren
I strategien indgår forslag om ensartet indsamling af husholdningsaffald. Desuden skal ansvaret for mere ensartet administration, klassificering og håndhævelse af affaldsreglerne placeres i én national enhed. Samtidig vil der fremover ske risikobaseret affaldstilsyn og blive åbnet for bedre adgang til affaldet for de virksomheder, der kan udvikle nogle gode cirkulære løsninger. Alt sammen trækker i den rigtige retning, mener DTL - Danske Vognmænd.

-Men det kræver en ny organisering af affaldssektoren og en gennemførsel af Forsyningsstrategien, således at virksomhederne reelt kan få adgang til affaldet. Det er afgørende nødvendigt for at få skabt de relevante affaldsstrømme og dermed få grundlaget for at etablere de nødvendige affaldshåndteringsanlæg med udgangspunkt i, hvad producenterne har brug for, fastslår Erik Østergaard.

Strategien følger op på dele af anbefalingerne fra regeringens Advisory Board, som med professor Flemming Besenbacher fra Carlsberg i spidsen gav regeringen 27 anbefalinger i juni 2017 til omstilling af dansk økonomi i en mere cirkulær retning.

Strategien kan læses her.