DTL-undersøgelse: Forsigtig optimisme

DTL Magasinet: Trods økonomisk fremgang i erhvervslivet som helhed kniber det stadig for vogn-mændene at tjene penge. Det viser DTL’s årlige konjunkturundersøgelse.

Fra DTLs konjunkturundersøgelse

Det gennemsnitlige økonomiske resultat pr. beskæftiget medarbejder i vognmands­virksomhederne er lavere end sidste år – men er dog det hidtil næsthøjeste målt i de 15 år, som konjunkturundersøgelsen har eksisteret. Generelt kan flere i år end tidligere berette om decideret underskud på driften, men for enkelte transporttyper er det lykkedes at få en høj overskudsgrad. Ingen i branchen har dog indtil nu ramt en guldåre, lyder tilbagemeldingen fra medlemskredsen.

Virksomhederne er blevet spurgt om udviklingen i omsætning, beskæftigelse, økonomisk resultat, transportpriser, investe­ringer og kapacitetsudnyttelse og er blevet bedt om deres vurdering af udviklingen i det forløbne år i forhold til året før (2016). Desuden er de blevet bedt om at angive deres forventninger til udviklingen i det kommende år i forhold til 2017.

Undersøgelsen sporer en svag fremgang i transportpriserne hos et flertal af besva­relserne – og netop priserne er det nøgle­tal, hvor de 18 beskrevne transporttyper inden for godstransport har oplevet den mest positive udvikling.

Konjunkturundersøgelsen offentliggøres i forbindelse med DTL’s generalforsamling i Odense den 26. maj.

Læs hele historien i det seneste nummer af DTL Magasinet