DTL: Uhørt nedgradering af rastepladser

134 rastepladser får forringet deres faciliteter. Samtidig reduceres antallet af statslige rastepladser. Dermed har DTL-medlemmerne og deres chauffører forringede muligheder for hvil og ringere faciliteter i form af færre fx toiletter, borde og skraldespande.

Rasteplads ved Vrå i Nordjylland. Foto: Scanpix.

- Vi har i forvejen for få steder hvor DTL-medlemmerne og deres chauffører kan holde hvil. Det er en højst besynderlig prioritering, siger administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

- Jeg begriber ikke, hvad der ligger til grund for den nedprioritering: For det første har vi allerede for få pladser til hvil langs de danske veje. For det andet flyder mange af vores rastepladser allerede i dag med affald. De udenlandske lavtlønschauffører, der langtidsparkerer, er i forvejen er overladt til elendige forhold. For det tredje anvender vognmændenes chauffører og de selvkørende vognmænd i stort omfang de mange mindre rastepladser til afholdelse af de lovpligtige korte pauser (op til 45 minutter) i henhold til køre-hviletidsreglerne. Og for det fjerde har vi andre restriktioner på transporter såsom spærretider, der gør planlægningen af kørslen vanskelig. Nu er der færre faciliteter og færre steder, hvor de lovpligtige hvil kan passes ind med rimelige faciliteter. Det er uhørt, siger Erik Østergaard.

- Vejdirektoratets påstand om, at "det er ikke Vejdirektoratets vurdering, at der i dag foregår nævneværdig parkering af lastbiler på de rastepladser, der tænkes ændret”, ser vi gerne nærmere dokumenteret. Med den helt nye lovgivning om 25-timers parkeringsrestriktion på rastepladser ved motorvejene, må vi forvente at visse udenlandske lavtlønschauffører vil søge ud på de mindre rastepladser, men altså nu til endnu ringere faciliteter. Det virker ærlig talt som om den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver.

- Vores medlemmer er langt fra tilfredse med dette. Det er den helt forkerte vej at gå, at lukke toiletter på rastepladser, for der mangler i forvejen pladser. Hvis man kender lokalområderne, ved man måske, hvor man ellers kan holde. Men udenlandske chauffører ender måske med at holde på en villavej og besørge i vejgrøften.