DTL: Strategier er godt men politisk holdbarhed og eksekvering er afgørende

Den svenske regering har netop præsenteret en national godstransportstrategi for effektiv, kapacitets-stærk og bæredygtig godstransport. ”Den første i sin art”, hedder det i en pressemeddelelse fra den svenske regering. Danmark har haft mange lignende strategier de seneste 20 år, men det handler om politisk holdbarhed og eksekvering, mener DTL.

Grafik: Svenske regering

Den svenske regering med infrastrukturminister Thomas Eneroth som spydspids, fastslår over for offentligheden, at godstransportspørgsmål er af stor betydning for flere politiske mål, herunder ”transportpolitiske mål, forretningspolitiske mål og Agenda 2030 og FN's bæredygtighedsmål.”

DTL's administrerende direktør Erik Østergaard: -Det er en rigtig god og detaljeret strategi, der sætter en række mål, som vi kan genkende i Danmark - fx analyse af en ny fast forbindelse til mellem Sverige og Danmark, sund og fair konkurrence, effektive kontroller, klampning af køretøjer og skrappere sanktioner, ansvaret for transportkøbere osv.

Mange danske transportstrategier

Men træerne vokser ikke ind i himlen, blot fordi man laver en strategi, påpeger Erik Østergaard, der kort ridser historikken op for de mange danske transportstrategier:

-For tyve år siden, i 1998, kom erhvervsministeren under Nyrup-regeringen ud med en nyskabende erhvervspolitisk strategi for transporterhvervet. Den blev efterfulgt i 2000 af trafikministerens rapport om godstransporterhvervet i international konkurrence. I 2007 var erhvervsministeren og transportministeren under Fogh-regeringen på banen med en fælles analyserapport om vejtransportbranchen. Året efter kom transportministeren med en vision for fremtidens vejtransport og en vejgodsstrategi for transport, logistik og udvikling. Vejtransportrådet udkom så i 2016 med en udviklingsplan om godstransportens fremtid under navnet "En ny vej frem". Nu har erhvervsministeren – altså den forrige – så nedsat et vækstteam for handel og logistik.

Ikke politisk opbakning

Erik Østergaard konstaterer, at alle de mange danske strategier og vækstrapporter først og fremmest er strandet på, at der ikke har været et tilstrækkeligt bredt politisk flertal bag: –Det nytter ikke noget, at den til enhver tid siddende regering, ikke sikrer sig, at der er bred politisk opbakning bag ved de strategier, der fremkommer, så de bliver langtidsholdbare. Ofte resulterer det i hylderapporter. Samtidig ser vi, at skiftende efterfølgere på ministerposterne ikke eksekverer de elementer, der ligger i strategierne – også selv om ministeren ofte kommer fra samme parti. Så er det, at man skal starte forfra!

DTL-direktøren håber derfor på, at det kommende folketingsvalg ikke medvirker til en skrotning af det igangværende arbejde i vækstteamet på dansk jord, og han lykønsker samtidig den svenske vognmandsbranche med at have fået gode elementer med på paletten. –En hel del af de ting, som den svenske regering har taget fat på, kan også bruges i vores nordiske samarbejde i Nordic Logistics Association. For i bund og grund er hensigterne de samme, slutter Erik Østergaard.

Den svenske regerings transportstrategi kan læses her.