DTL: Statsvejnettets rapport for 2018 bør ligge på transportpolitikernes havebord i sommervarmen

Statsvejnettet 2018-rapporten er netop kommet. Og det er en guldgrube af nyttig information, som enhver sommerferieramt transportpolitiker bør nærlæse i ly af parasollen, mener DTL's direktør.

Foto: Vejdirektoratet

-Lad os starte med det mest aktuelle. Rapporten Statsvejnettet 2018 giver tal for belægningen på de statslige rastepladser langs motorvejene. Og her viser tallene, at 78 procent af lastbilerne holder stille i mere end 24 timer henover weekenderne – og næsten en tredjedel mere end 45 timer. Det sidste er klart ulovligt, hvis chaufføren overnatter i bilen, og det understreger blot nødvendigheden af den lovgivning, der trådte i kraft i Danmark i søndags, siger Erik Østergaard, DTL’s administrerende direktør, med henvisning til de nyikrafttrådte regler om 25-timers parkeringsrestriktion på rastepladser.

-Når man så lægger til, at rapporten afdækker, at der har været en tredobling af lastbiler på østeuropæiske biler over de seneste ti år og at 80 procent af lastbilerne, der krydser den dansk-tyske grænse, har udenlandske plader, så er det åbenlyst, at de 20-25 procent af lastbiltransporten som udenlandske lastbiler står for i dag på danske veje, i mange tilfælde repræsenterer unfair konkurrence og ofte er rendyrket social dumping.

Statsvejnettet 2018 redegør også for, at der i 2017 er sket en stigning i lastbiltrafikken på statsvejnettet på 1,9 procent, og at trafikken samlet er steget med 2,8 pct. Det er en stigning på 20 procent over et årti:

-Rapporten peger derfor helt rigtigt på trængsel som en af de helt store udfordringer. Det er en væksthæmmer, som samtidig er til gene for trafikanterne i hverdagen. Det er åbenlyst, at rigtig megen tid spildes på vejene i endeløse køer. Det koster vognmænd og chauffører penge, og kunderne unødig ventetid. Det må være en topprioritet at få lavet de rigtige, langsigtede infrastrukturinvesteringer snart, fortsætter Erik Østergaard.

-Med 450.000 ekstra biler i den danske bilpark på et årti, så er der ikke noget sige til det. Ofte bliver det de store fartøjer – lastbilerne, særtransporterne osv. – der bliver lagt for had i trafikken, men godstransporten har ikke så mange andre muligheder. Jeg vil opfordre de danske transportpolitikere til at læse rapporten grundigt igennem. Der er mange helt åbenlyse og uafviselige fakta samlet, og det må være en bundet opgave at finde de politiske løsninger og økonomiske midler til at få løst udfordringerne, slutter Erik Østergaard.

Læs rapporten Statsvejnettet 2018 her