DTL: Ros til Færdselsstyrelsen i sag om særtransporter

Den hidtidige praksis for særtransporternes mulighed for kørsel af flere kolli samtidig, bliver fastholdt, slår Færdselsstyrelsen i dag fast. Dermed kan effektiviteten i særtransporterne opretholdes, efter nogle måneders usikkerhed om politiets tolkning af bekendtgørelsen.

Arkivfoto: Finn Bjerremand

”Det glæder mig meget, at vi nu har ro på sagen,” siger Erik Østergaard og fortsætter:

”Jeg ved gennem vores tætte dialog om spørgsmålet, at Færdselsstyrelsen har arbejdet benhårdt på en fornuftig løsning, så ros herfra.”

”Det var ærlig talt også ved at udvikle sig til en Molbo-historie, at man det ene øjeblik kræver spærretider for særtransporterne for at mindske trængslen – og det næste kræver, at særtransporterne kun må køre f.eks et tagspær ad gangen, i stedet for adskillige, hvorved man tvinger endnu flere transporter ud på vejene.”

Efter et par måneders usikkerhed om særtransportørernes muligheder for på effektiv og fornuftig vis at transportere flere kolli ad gangen, har Færdselsstyrelsen nemlig i dag udsendt et ”Notat om særtransport af vandretliggende gods”.

Det sker som opfølgning på Færdselsstyrelsens vejledning om særtransport fra 18. maj, og den forståelse som Færdselsstyrelsen har for de uhensigtsmæssigheder, der er ved nødvendighedsbegrebet i de nuværende regler. Notatet beskriver muligheder for, at transporter kan gennemføres færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt, mens arbejdet med en revision af særtransportreglerne pågår.

Færdselsstyrelsen har orienteret Rigspolitiet om notatet.

Færdselsstyrelsen skriver i notatet, at transport af gods med bredde over 2,55 m kan transporteres færdselssikkerhedsmæssigt forsvarlig, når de ligger fladt på ladet af lastbiler og påhængs-/sætte-/blokvogne, såfremt den del af godset, der overskrider køretøjets normale, ubrudte sidekanter, eksempelvis er afskærmet. I notatet gives konkrete anvisninger på, hvordan det kan gøres.

”Den afvigende tolkning ville have givet en række problemer og sat rigtig megen vækst og aktivitet i stå. Kravene til transporterne vil have krævet store investeringer af vognmændene, hvilket selvfølgelig kun ville være rimeligt, hvis man var 100 pct. sikker på reglerne fra myndighedernes side. Men selv med de store investeringer i nyt materiel, vil det give en periode med forsinkelser på en lang, lang række transporter, og måske op til 10 gange så stort et behov for særtransporter på byggepladser, og de mange ekstra ture ville være til stor skade for trængsel, miljø, klima og trafiksikkerhed”, siger Erik Østergaard.

”Jeg er glad for, at denne vækstbremse nu er taget af bordet og ser frem til dialogen om en tydeligvis nødvendig revision af Særtransportbekendtgørelsen”, slutter Erik Østergaard.

Link til notatet.