DTL: Road Alliance har helt ret – mobilitetspakke ikke klar til vedtagelse

Road Alliance mødtes i går. Det kom der en skarp erklæring ud af. Mobilitetspakken er, med de foreslåede ændringer, værre en status quo, konkluderer kredsen af lande. Derfor kan det heller ikke komme på tale med en vedtagelse inden sommer. DTL - Danske Vognmænd erklærer sig helt enige.

”Vores anbefaling er helt klar: Mobilitetspakken kan ikke vedtages på det foreliggende grundlag – og derfor må forberedelsesarbejdet fortsætte ind i næste EU-formandsperiode.”

Så klart lyder det fra Erik Østergaard, DTL – Danske Vognmænds direktør, ovenpå den iøjnefaldende og meget skarpe erklæring fra den såkaldte Road Alliance, der holdt møde i går.

”Vi er helt enige med Road Alliance i, at en vedtagelse nu – på baggrund af det bulgarske formandsskabs botanisering i Kommissionens udkast – er helt uacceptabelt. Det vil opretholde en høj grad af juridisk usikkerhed og uenighed om fortolkningerne af reglerne i fremtiden. Det vil forringe kontrollen samt forringe arbejdsmiljøforholdene og trafiksikkerheden. Endelig vil det slet ikke komme social dumping til livs, hvis det i den foreliggende form vedtages”, siger Erik Østergaard.

I erklæringen slår Road Alliance fast, at kredsen af lande ikke kan acceptere en pakke, der ikke er ordentlig balanceret og man frygter at en forhastet vedtagelse vil binde den europæiske union og medlemslandene på hænder og fødder i de kommende mange år. Road Alliance forkaster dermed EU-formandsskabets forslag, som de kalder både ”uambitiøst” og ”vanskeligt kontrollerbart.”

Erik Østergaard fortsætter:

”Jeg deler fuldt ud Road Alliance’ vurdering og bekymring. En vedtagelse i juni vil være forhastet. Hos DTL-Danske Vognmænd sætter vi vores lid til at det kommende Østrigske formandskab kan få renset godt ud, og sikret den klarhed, enkelhed og konsekvens, som rammerne for godstransporterhvervet i Europa fortjener. Vi kan ikke leve med forringelser, og vi må have mere ambitiøse og seriøse hænder på rattet, hvis denne proces skal styres rigtigt i mål.”

Det er højst usædvanligt, at et blokerende mindretal i så utvetydige vendinger - og ikke mindst offentlig - kritiserer EU-formandsskabet. Ifølge DTLs kilder har den danske regering været drivende i ønsket om den skarpe erklæring.

”Jeg noterer mig, at Road Alliance langt fra var begejstrede for EU-Kommissionens forslag, men dog anerkendte EU-Kommissionens bestræbelse og opmærksomhed på at skabe mere lige og bedre regler. Dermed ser de også EU-formandsskabets forslag som en regulær forringelse. På den baggrund er der intet at betænke sig på: Arbejdet med mobilitetspakken må fortsættes ind i en ny periode”, slutter Erik Østergaard.

Road Alliance består af transportministrene fra Tyskland, Østrig, Belgien, Luxembourg, Norge, Sverige, Frankrig, Italien, Grækenland og Schweiz og Danmark. Holland deltog desuden også på mødet i går.

Læs hele erklæringen fra Road Alliance her