DTL: Regering skylder garanti for at udenlandsk arbejdskraft ikke er social dumping

Ovenpå statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale i Folketinget i går er regeringen på vej med endnu et forsøg på at gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Angiveligt er fokus på højtuddannet og stærkt specialiseret arbejdskraft, men sporene skræmmer.

Sporene fra udenlandsk arbejdskraft skræmmer, siger DTL's adm. direktør. Arkivfoto: Claus Haagensen

-Jeg er med på at visse brancher har vanskeligheder med rekrutteringen, og naturligvis er det regeringens forpligtelse at forsøge at sikre de rammer, som kan gøre gode tider bedre og holde længere. Men politikerne har før taget alvorligt fejl, når det gælder konsekvenserne af udenlandsk arbejdskraft. Så det er ikke uden en vis bekymring at jeg ser på regeringens forslag, siger Erik Østergaard, DTL - Danske Vognmænds administrerende direktør.

Den samme skepsis udtrykker såvel Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Dermed er regeringen ikke i nærheden af et flertal.

-Det synes jeg faktisk er gunstigt, for det tvinger i alt fald til, at man nøje vurderer sine virkemidler. Vognmandserhvervet er massivt presset af social dumping. Trods det forhold at vi har haft kendskab til dette i årevis og at årsagerne og metoderne er velkendte, så har politikerne ikke evnet at finde løsninger der dæmmer op for at udenlandske chauffører kører de facto indenrigskørsel i Danmark, men på østeuropæiske løn- og arbejdsvilkår. Og flere andre brancher oplever noget lignende.

-Jeg må erklære mig enig med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Vi har en masse unge mennesker, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Vi har ufaglærte, som ikke får chancen for at blive faglærte. Vi har unge som ikke kommer i uddannelse, eller som ikke kan få en lære- eller elevplads. Og vi har flygtninge, som aldrig kommer rigtig i gang eller hvor man ikke får bygget ovenpå de viden og de kompetencer de har med hjemmefra. Jeg synes, vi bør starte dér, fortsætter Erik Østergaard.

-Jeg har noteret mig, at de store erhvervsorganisationer længe har krævet de lempelser, som regeringen nu foreslår. Men jeg savner måske, at de samme organisationer og regeringen starter med de lavthængende frugter.

-Jeg har i forskellige sammenhænge påpeget, at DTL's medlemmer gerne ansatte udenlandske medarbejdere, og efter danske løn- og arbejdsvilkår – dvs. i henhold til DTL-A's overenskomst med 3F. Det bør der ikke sættes hindringer for. For mig er det afgørende, om den udenlandske arbejdskraft indgår på fair og lige vilkår – eller bruges til løndumping og undergravning af den måde vi har skruet det danske arbejdsmarked sammen på.

-Under alle omstændigheder finder jeg det afgørende, at den danske regering strammer kursen overfor social dumping. Der står ikke en linje i regeringens lovprogram om social dumping, og derfor er det vigtigt at vi sikrer os mod følgevirkninger, som undergraver vores arbejdsmarked. Jeg har faktisk brug for at regeringen kommer med en garanti for, at de vil sætte hårdt ind overfor social dumping, slutter Erik Østergaard.