DTL: Positivt, at energiaftale også omhandler transport

Regeringens energiaftale med alle folketingets partier er kommet til at indeholde elementer til gavn for transportsektoren.

Arkivfoto: Volvo

Partierne er således enige om at etablere en pulje for grøn transport på 240 mio. kr. årligt over 20 år til udbygning med biogas og andre grønne gasser til opgradering, transport og industrielle processer. Puljen udmøntes i perioden 2021-2023. Støtte fra puljen vil ske efter dialog med branchen om udarbejdelse af udbudsmodel.

Samtidig er parterne enige om at afsætte en pulje på 100 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024 med henblik på at understøtte grønne løsninger i transportsektoren. Puljen udmøntes af parterne i efteråret 2018 på baggrund af et oplæg fra regeringen med afsæt i at fremme grøn mobilitet og transport i bred forstand.

Det glæder DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der lægger stor vægt på, at transportsektoren bliver bæredygtig, hvis Danmark skal udvikle sig til et bæredygtigt samfund: 

-DTL – Danske vognmænd vil gerne være med til at gøre transportsektoren bæredygtig og bedre integreret med produktionen og livet i samfundet. Men det er bare ikke noget, den enkelte vognmand kan gøre på egen hånd. Det kræver en politisk beslutning om at etablere en infrastruktur med en forsyningssikker produktion af biogas, der gør det til et reelt valg for vognmanden at vælge fx en lastbil på biogas næste gang, den skal udskiftes. Så for os er det positivt, at aftalen har givet plads til transporten, siger Erik Østergaard

Partierne er ifølge aftalen også enige om, at der fra dansk side skal arbejdes for, at EU-kommissionens forslag til CO2-reduktion for lette køretøjer i 2030 hæves fra 30 pct. til mindst 40 pct. af niveauet af CO2-udledninger i 2021 samt ambitiøse CO2-krav til tunge køretøjer.

Erik Østergaard: -Det er godt, at forligsparterne har fokus på en energipolitik, som ikke blot er teknologineutral. Vi har i transportsektoren brug for, at særligt brændstoffer til den tunge transport udvikles i en grøn og bæredygtig retning. Det gælder især incitamenter til øget brug af biobrændstoffer.