DTL om klima- og luftudspil: Der mangler konkrete planer og mål for alternative brændstoffer

Hvis det skal lykkes med en grønnere transport, så skal mindst to ting være til stede: Biler, der kan køre på grønne alternativer, skal være tilgængelige på markedet, og der skal ikke mindst være en infrastruktur, som sikrer, at vognmanden kan fylde el, brint, biogas eller biodiesel på sin bil. Det fremhæver DTL – Danske Vognmænd i forbindelse med regeringens ”klima- og luftudspil”.

Grafik: Miljø- og fødevareministeriet

DTL savner konkrete planer til at komme i gang – og initiativer som vognmandsvirksomhederne kan forholde sig konkret til, når de skal investere i mere klimavenlige vare- og lastbiler.

- Vognmændene er klar til at bruge mulighederne for en grøn omstilling, men de kan ikke gøre det alene, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard. – Man kan ikke bare udbyde en ny og bedre transport, hvis ingen af kunderne er interesserede i at købe den. Så er man ikke vognmand ret længe. Det er nødt til at være et fælles projekt mellem befolkningen, staten, kommunerne og vognmændene, men så kan det også lykkedes til glæde for alle.

Centrale faktorer for en grøn hverdag

DTL har peget på en række centrale faktorer, der skal være styr på, for at godstransporten for alvor kan komme i gang med en grønnere hverdag:

- Rammerne bør omfatte fokus på et intelligent el-net, udbygning af lade-standere, udbygning af naturgasnettet med påfyldningsmuligheder for gas til biler og lastbiler og forsøg med ladning af lastbiler under kørsel på udvalgte motorvejsstrækninger, siger Erik Østergaard.

Vi anerkender, at regeringen i henhold til energiaftalen vil formulere en gasstrategi, som skal skabe det nødvendige grundlag for et markedsbaseret og kommercielt udnyttet gassystem, ligesom vi anerkender puljen til udbygning med biogas og andre grønne gasser. Men vi savner mere konkrete bud: Fx at man vil understøtte biogas og 2. generation biodiesel via fx afgiftspolitik eller ved at fremskynde indsamlingen af husholdningsaffald og gøre den tilgængelig for industrien, som indeholdt i regeringens forsyningsstrategi.

Det er samtidig afgørende, at der reelt kan ske anvendelse af 2. generations biodiesel (HVO), og det kræver forsyningssikkerhed. Den findes ikke i dag i Danmark, men her kunne danske politikere lære meget af fx Sverige, udtaler DTL–direktøren.

– Desuden bør der fx ske lempelser af leveringsregler for nattelevering af varer, hvis det sker ved el-drift.  Der er også behov for forsøg med online kørselsdata til optimering af kørslen og test af el-køretøjer på lukkede arealer som havne og lufthavne.

- Et særligt behov drejer sig om finansieringskoncepter til erhvervet. Alternative biler er dyre i indkøb men billige i drift. Den barriere skal de små vognmænd hjælpes over. Der er brug for låneordninger ligesom til energirenovering og varmepumper, som tager højde for dette forhold, mener Erik Østergaard

Men der er et stykke vej endnu. I et stykke tid fremover vil ikke mindst lastbilerne til de lange transporter fortsat være afhængige af traditionelle dieselmotorer. Men også her kan der gøres meget for at mindske ulemperne ved transporten.

Tag hensyn til specialkøretøjer

DTL er positiv over for regeringens planer om at opdatere reglerne om miljøzonerne. Euro 6 lastbiler vil i 2022 udføre langt det meste trafikarbejde, og der vil blive kørt relativt få kilometre med Euro 5 og ældre lastbiler, som på dette tidspunkt vil rammes af krav om eftermontering af partikelfilter. Men eftermontering er teknisk og økonomisk udfordrende – og i visse tilfælde umuligt, påpeger Erik Østergaard:

- Der skal tages rimeligt hensyn til afskrivningsperioder, særligt for dyre, specialbyggede specialkøretøjer.

De er kostbare og har af samme grund typisk har en længere afskrivningsperiode på 10 år eller mere. Det gælder fx kranbiler, slamsugere og komprimatorbiler.

DTL er meget positiv over for digitaliseringen af miljøzonemærkerne, og at køretøjer, der ikke lever op til kravene, vil kunne opdages ved automatisk scanning af deres nummerplader. Det er dog meget vigtigt, at også det stærkt stigende antal udenlandske lastbiler og varebiler omfattes. DTL bidrager i øvrigt meget gerne til arbejdet med den konkrete opdatering af miljøzonereglerne.

Endelig peger Erik Østergaard på nødvendigheden af en effektiv håndhævelse af snyd med NOx-filtre, hvor regeringen i sit udspil, der – efter skærpelsen af bødestraffen fra 1. januar 2018 – lægger op til en intensiveret udviklings- og håndhævelsesindsats, der vil gøre det lettere at opdage snyderiet.

Læs om udspillet her