DTL-medlem brød ikke overenskomsten

DTL Magasinet: Arbejdsretten afgjorde i april, at et transportfirmas overenskomst ikke gjaldt en under-leverandørs ansatte, selvom de bl.a. gik med transportfirmaets logo på arbejdstøjet.

Foto: Niels Møller Madsen

DTL-A-overenskomsten gælder dine ansatte, men ikke ansatte hos dine underle­verandører. Heller ikke selv om underleve­randørens biler og folk bærer dit logo. Det er essensen af en dom, som Arbejdsretten afsagde i april.

SF-Transport i Aalborg var blevet ind­klaget for Arbejdsretten af 3F på vegne af et medlem med krav bl.a. om løn efter overenskomsten. Krav som virksomheden havde afvist, fordi 3F-medlemmet ikke var ansat i SF-Transport. 3F begrundede dels kravet med, at un­derleverandøren var angivet som teamle­der på SF-Transports hjemmeside, dels at medarbejderen skulle sygemelde sig både til SF-Transport og underleverandøren samt, at hun bar arbejdstøj og kørte i biler med SF-Transports logo. Endelig begrun­dede 3F kravet med, at chaufføren ikke havde fået oplyst, at hun ikke var ansat i firmaet.

I sin afgørelse lagde Arbejdsretten vægt på, at SF-Transport havde indgået en kontrakt med underleverandøren som selvstændig vognmand, og at underleve­randøren selv ansatte sine chauffører og havde det fulde ansvar over for dem.

Vognmand Søren Fich, SF-Transports ejer, er ovenud lykkelig for sagens udfald.

- Jeg vidste hele tiden, at jeg havde en god sag. Jeg slap for at betale 195.000 kroner. 3F kan da bare komme, kan de, siger han, der fremover vil være mere over leverandørerne.

- Der skal ikke så meget til. En lille dialog om der er styr på tingene. For ikke igen at blive blandet ind i noget, jeg ikke har noget med at gøre, siger han.

Læs hele artiklen i det nye nummer af DTL Magasinet