DTL: Lovende møde om rastepladser hos transportministeren

Gårsdagens møde hos transportminister Ole Birk Olesen (LA) var lovende. DTL tror på et brugbart kompromis med muligheder for afvikling af det daglige hvil.

Arkivfoto: Per Daugaard

Flere tal har været i spil – om det skulle være 3, 11 eller 24 timer. Nu tegner det til et overordentligt tilfredsstillende kompromis, vurderer Erik Østergaard, DTLs administrerende direktør:

”Mødet i sig konkluderede ikke på et timetal, men de efterfølgende sonderinger giver mig tro på, at vi kommer i mål med et overordentligt positivt kompromis, med fokus på chaufførers og vognmænds mulighed for at afholde deres daglige hvil,” siger Erik Østergaard.

”Det er DTL der, på organisationsplan, har kæmpet en ensom kamp for tidsbegrænsning, og ministeren signalerede tydeligt i går, at vi ikke skulle diskutere OM der skulle være tidsbegrænsning, men HVORDAN tidsbegrænsninger på de statslige motorvejsrastepladser konkret skal se ud. Jeg har tillid til, at vi ender et sted, hvor vi tilgodeser langt de fleste chauffører og vognmænd i forhold til de daglige hvil, og dermed får skabt den plads på de danske rastepladser, der er så hårdt brug for.”

”Mødet bar præg af, at politikerne nu har en retning og en holdning i spørgsmålet, og samtidig en lydhørhed i forhold til løsning af reelle komplikationer. Den voldsomme kritik og pure afvisning af idéen, som en række organisationer har buldret løs med i ugevis, faldt derimod på stenet grund,” fortsætter Erik Østergaard.

I medierne har flere organisationer advaret kraftigt imod enhver form for tidsbegrænsning, og sammenlignet forslaget med ”apartheid” og kaldt det ”politiske studehandler”.

”Enhver kan jo forvisse sig om problemet med overfyldte rastepladser. Jeg er så enig med ministeren i, at det ikke er staten, der skal stille faciliteter til rådighed for de virksomheder, der lukrerer på unfair konkurrence og social dumping, og dermed skaber problemet med overfyldte rastepladser. Statens opgave må være at sikre, at vognmænd og chauffører kan afvikle deres daglige hvil – ikke at drive campingpladser til gavn for speditører og transportkøbere,” slutter Erik Østergaard, der ser frem til regeringens og Dansk Folkepartis endelige beslutning.