DTL: Kommissionsfokus fokus på et bæredygtigt, fair og sikkert indre marked for vejtransport

I dag kom så EU-Kommissionens 3. mobilitetspakke-udspil. Dagens pakke har primært fokus på det praktiske og på de konkrete initiativer, der bør tages for at forbedre fair konkurrence i EU, mere moderne transport, mere sikker transport og mere klimavenlig transport.

Arkivfoto: EU Kommissionen

Først kom mobilitetspakke 1 i maj 2017 med 7 forslag og en række rapporter til forbedring af vilkårene for operatører og chauffører i EU Indre Marked for vejtransport. Så kom pakke 2 i november 2017 med fokus på miljø og klima for vejtransport med mindst 4 forslag og en række andre dokumenter.

Og nu har vi så pakke 3 med fokus på færdselssikkerhed, intelligente systemer for transport (UTS) og infrastruktur, digitaliserede dokumenter og ikke mindst forslag om standarder for CO2 udslip fra lastbiler.

”Nu vil vi fordybe os i forslagene og få kigget nærmere indholdet. Jeg mener ikke, vi er presset meget på tid – ikke mindst set i lyset af, at et blokerende mindretal af lande omkring Road Alliance ønsker mere tid til at drøfte det nuværende EU-formandsskabs udspil på baggrund af mobilitetspakke 1 og 2. Men vi ser frem til at gå pakke 3 grundigt efter i sømmene,” siger Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør.

 Pakken indeholder i alt 8 forslag om:

  • Reviderede regler for sikker infrastruktur
  • Meddelelse om intelligent og forbundet mobilitet
  • Forslag om elektroniske fragtdokumenter
  • Forslag om bedre implementering af det trans-europæiske transportnet
  • Forslag om hurtigere implementering af nye dimensioner for førerkabiner
  • Forslag om mærkning af dæk
  • CO2 standarder for lastbiler

 ”Jeg hæfter mig i første omgang ved, at det er første gang, at EU forsøger at lave standarder for CO2 udslip fra lastbiler. Forslaget kommer efter stor succes med reduktion af andre emissioner fra lastbiler – f.eks. NOx – gennem EURO-normerne. Og det sker selvfølgelig i erkendelse af, at transport – land, vand, fly – står for en stadig større andel af CO2 udslippet, fordi andre sektorer har reduceret sine udslip betragteligt.”

”Det andet, jeg hæfter mig ved, er forslaget om mere sikre køretøjer. Det indeholder blandt andet installering af systemer til at gøre chaufføren opmærksom på f.eks. cyklister foran eller på siden af køretøjet og forbedret udsyn for chaufføren. Det anser jeg for en rigtig vigtig diskussion,” fortsætter Østergaard.

DTL-direktøren vil også se nærmere på forslaget om elektronisk fragtdokumenter:

”Dette bliver overordentlig vigtigt, idet det sådan set en forudsætning for en effektivt kontrol af f.eks. cabotage, kombineret transport, udstationeringsregler mv. Men, som nævnt, så mener jeg, at vi nu må nærstudere pakken – og så i øvrigt udskyde den samlede behandling af pakken til efter skiftet i EU-formandsskabet. Der bliver også en valgkamp op til Europa Parlamentet, der finder sted i marts/april 2019, og en ny Kommission er udpeget i efteråret 2019 er dog tvivlsomt, så der er nogle ubekendte,”slutter Erik Østergaard.

Flere oplysninger kan ses her