DTL: Klog afvisning fra Europa-Parlamentet

Et flertal i Europa-Parlamentet afviste i dag transportudvalgets (TRAN’s) rapporter, og krævede dermed fornyede drøftelser og afstemning ved en senere samling. International transport skal ikke undtages udstationeringsreglerne, mente et flertal. En meget klog beslutning, lyder det fra DTL-Danske Vognmænd.

Foto: EU-parlamentet

Medlemmerne af Europa Parlamentet afviste i dag at forholde sig endeligt til TRAN’s rapporter om udstationering, køre- og hviletid, postkasseselskaber samt cabotage. En fuld debat samt afstemning kommer dermed til Europa Parlamentets samling senere på året, evt allerede i juli.

DTL-Danske Vognmænds direktør, Erik Østergaard: -Den store knast har været, om international transport skal være omfattet af udstationeringsreglerne eller ej. TRAN mente nej – og Parlamentets beskæftigelsesudvalg mente ja. Dermed var beskæftigelsesudvalget i ”sync” med flertallet i Parlamentet. Og det er godt, slår Erik Østergaard fast.

-Dagens afstemning er under alle omstændigheder en sejr for en åben, demokratisk debat. Resultatet fra TRAN var tydeligvis helt ude af trit med den generelle følelse i Plenar-forsamlingen, siger Erik Østergaard og fortsætter:

-Det er beskæmmende, at flertallet af medlemmerne af TRAN endnu ikke har forstået, at enten må de komme op med fælles EU-regler, der fungerer, og som løser problemerne, eller de må acceptere, at medlemslandene fortsat selv vil finde nationale løsninger. Lad os håbe, der bliver rettet op på dette nu. Dermed bliver der også lagt pres på Rådet til at komme op med en fornuftig løsning, som kan være grundlag for et fornuftigt kompromis mellem Rådet og Parlamentet på et tidspunkt.

Ministre krævede beslutning skubbet
-Det er en helt rigtig beslutning – også set i lyset af, at det nuværende EU-formandskab også har været helt ude af trit med Europa-Parlamentets medlemmer og helt åbenlyst ude af trit med den kreds af lande, vi kender som Road Alliance, herunder Danmark. Så det ville ikke have givet nogen som helst mening, hvis Parlamentet bare havde sagt ja og amen i dag. Det gjorde de heldigvis heller ikke, siger Erik Østergaard.

Den såkaldt Road Alliance, der består af en række vesteuropæiske transportministre, udsendte for få uger siden en fælles erklæring, hvor de i skarpe og utvetydige vendinger tog afstand fra EU-formandskabets håndtering af EU-Kommissionens udspil til mobilitetspakken. Road Alliance krævede beslutningen skubbet ind i den næste formandsperiode.

Ved dagens afstemning var det særligt brugen af regler for udstationering og køre- og hviletid, der var interesse om. De var blevet vedtaget i transportudvalget, men mødte voldsom kritik af mandaterne til at gå i forhandling med Rådet. Derfor fik et stort antal MEP'ere trumfet igennem, at der i dag var afstemning for at lade Plenar-forsamlingen have en diskussion om substansen i forslagene.

Erik Østergaard:

-Nu har Europa-Parlamentet også sendt et klart signal om, at man ikke finder transportudvalgets forslag om nye regler for udstationering, køre- og hviletid, postkasseselskaber samt cabotage gode nok. De kræver nærmere drøftelser. Dette har transportudvalget nu taget til efterretning.

-Der er meget på spil, og hastværk, der fører til elendige løsninger, er ikke acceptabelt. Jeg vil gerne opfordre alle de danske europa-parlamentarikere til at have is i maven. P.t. er de løsninger, der ligger på bordet, ikke gode nok, hvilket Europa-Parlamentet tydeligvis heller ikke mener.

Flertallet imod transportudvalgets rapporter var komfortabelt.