DTL: Hurtigarbejdende udvalg oven på Beier-skandalen nødvendigt.

På et møde i Beskæftigelsesministeriet i dag foreslog fagforbundet 3F, at der nedsættes et hurtigarbejdende udvalg med branche og myndigheder. Anledningen er Kurt Beier-sagen fra Padborg – og en fælles forståelse af, at forholdene hos Kurt Beier A/S langtfra er enestående.

Foto: Folketinget

Transport- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), samt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), havde fredag formiddag indkaldt arbejdsmarkedets parter samt en række organisationer på transportområdet. DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard, udtaler efter mødet:

-Afsløringen af Kurt Beier-skandalen har i helt afgørende grad skubbet til både politikeres og visse organisationers forståelse af, hvor galt det reelt er fat derude. Mødet i dag var godt og konstruktivt på mange måder, og jeg ser frem til arbejdet i et hurtigarbejdende udvalg.

- Transportministeren nævnte, at postkasseselskaber også drøftes i Vejtransportpakkeforhandlingerne. Det er helt åbenlyst væsentligt at få set på, så det bliver vanskeligere for danske virksomheder at spekulere og regelshoppe til skade for det danske transportmarked. Vi ved ikke, hvordan Vejpakken ender – eller om den bliver til noget. Men det er afgørende med en cool-off periode i forhold til cabotage, en karensperiode, samt at biler og chauffører skal returnere til hjemlandet med hyppig frekvens, og at kombi-transporter kommer under cabotagereglerne.

Ny erkendelse

- Det er min klare fornemmelse, oven på mødet i dag, at der er en voksende erkendelse af, at afdækningen af Kurt Beier-sagen fra Padborg kun er toppen af isbjerget, og at vi i den kommende tid vil opleve sager, der dækker over en række af de samme problemstillinger. Jeg oplevede en helt ny erkendelse af, at disse forhold er uacceptable. Det ser jeg som et stort fremskridt, efter at 3F og DTL-Danske Vognmænd har ført kampen ret ensomt i en årrække.

Erik Østergaard mener, at mødet afdækkede bred enighed om vigtigheden af solid myndighedskontrol med både overholdelsen af reglerne, men også af lignende indkvarteringsforhold, som man har set det i Padborg.

Løs branchens udfordringer

- Med udsigt til både et folketingsvalg og et valg til Europa Parlamentet i foråret 2019 er der lagt op til, at social dumping kan blive ét af det helt store temaer igen. Hvis ministerrådsmødet i EU den 3. december ikke kan nå til enighed, så er der reelt lagt op til, at nationalstaterne må fortsætte med at lave nationale regler for at beskytte sig mod social dumping. I Danmark – med to valgkampe – vil vi komme til at se politikerne overgå hinanden i at finde nationale løsninger, hvis EU ikke evner at gøre det. Så min appel til både det politiske Danmark og til en række organisationer i Danmark er, at der påhviler os en forpligtelse til nu at få løst branchens udfordringer med social dumping én gang for alle, udtaler Erik Østergaard.