DTL: Grøn omstilling af transporten nødvendig

Regeringens udspil på energiområdet, der i dag blev præsenteret i Statsministeriet, er ikke møntet på transportsektoren, som er skudt til hjørne indtil videre. Men der er et hastigt stigende behov for, at transporten i Danmark undergår en grøn omstilling til biobrændstoffer, mener DTL – Danske Vognmænd.

Arkivfoto: Volvo

”Al begyndelse er svær. Det ved enhver, men det lader til, at regeringen nøler. Hvis Danmark skal udvikle sig til et bæredygtigt samfund, er det afgørende, at transportsektoren bliver bæredygtig – og det kræver politiske valg,” udtaler adm. direktør Erik Østergaard.

DTL–direktøren fremhæver, at Danmark er et landbrugsland og en fiskerination med en stor fødevareproduktion. ”Vi er også stolte af at vise vores land frem og satser mere og mere på hotel- og restaurationsbranchen. De danske husholdninger er samtidig nogle af de mest affaldsproducerende i EU, herunder med organisk affald. Affald, der kan indgå i produktionen af biobrændstoffer.”

Gas og bio til tung transport
Biogas kan bruges til produktion af el og varme, men hvis man skal se på, hvor den kan bruges mest hensigtsmæssigt, så må tung transport stå meget langt oppe på listen, mener Erik Østergaard. Det gælder også brugen af det særlige biobrændstof HVO (Hydrogenereret Vegetabilsk Olie, red.) fremstillet på råvarer som dyrefedt og –rester, affald, brugt madolie og planteolier af forskellig slags.

Mens person- og varebiler egner sig godt til el-drift, vil tung transport med lastbil over længere afstande have mest fordel af at køre på biogas og HVO. Det er en mulighed her og nu, som vil kunne give markant mindre udledning af partikler, NOx-udledning og CO2, påpeger DTL-direktøren.

I dag kan man fylde fx HVO på tanken i Sverige, Norge, Finland – og Californien. I Sverige er HVO afgiftsfrit, hvilket har øget forbruget kraftigt.

Giv vognmanden et reelt valg
”DTL – Danske vognmænd vil gerne være med til at gøre transportsektoren bæredygtig og bedre integreret med produktionen og livet i samfundet. Men det er bare ikke noget, den enkelte vognmand kan gøre på egen hånd. Det kræver en politisk beslutning om at etablere en infrastruktur med en forsyningssikker produktion af biogas, der gør det til et reelt valg for vognmanden at vælge fx en lastbil på biogas næste gang, den skal udskiftes,” siger Erik Østergaard – og fortsætter:

”Regeringen lægger op til en ”teknologineutral” energipolitik, hvor biomasse og biogas kan få penge fra samme pulje, hvis de ellers kan konkurrere med de andre teknologier. Og Dansk Folkeparti er mest til endelig udfasning af støtte til vedvarende energi. Danmark kan godt vælge på den måde at favorisere eksisterende teknologier ved at vente på, at de udenlandske lastbilproducenter løser problemerne for os. Om 10-20 år vil Danmark så blive tvunget med på udviklingen ved kun at kunne købe el- og brintlastbiler. Men tænk på, hvor mange fordele vi alle sammen er gået glip af i mellemtiden.”