DTL går til Konkurrencestyrelsen om forholdene i PostNord Logistics

Det konstaterede underskud på næsten 100 mio. kr. i PostNord Logistics A/S for regnskabsåret 2017 har sendt rystelser langt ind i de private vognmænds rækker. DTL – Danske Vognmænd har nu henvendt sig til Konkurrencestyrelsen om at kigge ind i forholdene i selskabet. Baggrunden kan læses i Jyllands-Posten og finans.dk fredag.

Foto: Henrik Petit

-Vi er ret forundrede over, at det regnskab, som PostNord Logistics A/S kunne udvise i sidste uge, udviser et tab på hele 90.9 mio. kr. og en negativ egenkapital på 2 mio. kr. Det her berører i høj grad konkurrencen i stykgodsmarkedet, der i forvejen er presset i bund. Vi har gentagne gange over de seneste år hørt om prisdumping fra PostNord Logistics side i markedet for godsdistribution (stykgods) i konkurrence med en række private aktører i Danmark fx Danske Fragtmænd, og det underbygges netop af det meget store underskud i 2017, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Direktøren henviser til, at den nyligt udsendte konjunkturundersøgelse fra DTL viser, at resultatet pr. beskæftiget for netop delbranchen ”blandet palleteret stykgods inkl. Fragtmandslignende kørsel” ligger suverænt dårligst sammenlignet med andre delbrancher i transporterhvervet. Ovenikøbet er stykgodsdelen faldet væsentligt fra 2016 til 2017, så i forvejen er det et område, hvor det har været særdeles svært at tjene penge.  

Overførsler holder PostNord i live

-Vi finder det stærkt betænkeligt, at PostNord Logistics, der nu har haft underskud i 4 ud af seneste 5 år, fortsat kan operere på markedet. Endnu mere betænkeligt bliver det, at PostNord AB, som ejer PostNord Logistics, og som via finansielle overførsler holder PostNord Logistics i live, for nyligt fik godkendt en anseelig statsstøtte til omstrukturering herunder afvikling af tjenestemandsansatte.

DTL har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at foretage en ”vurdering af de konkurrenceretlige forhold omkring PostNord Logistics fortsatte ageren i markedet”. Ønsket begrundes med vedvarende rygter om urealistiske tilbud og prisdumping samt dokumenterede løbende, store underskud, samtidig med at moderselskabet, der modtager statsstøtte, med fortsatte kapitaltilskud sikrer virksomhedens fortsatte drift.

Brevet til Konkurrencestyrelsen kan læses her.