DTL: EU-Parlamentet sender vigtige spørgsmål til hjørnespark

Et flertal i Europa Parlamentet sendte i dag flere centrale emner fra dagens afstemning om Kommissionens vejpakke tilbage til udvalgene. Transportpolitik og udfordringerne med social dumping er åbenlyst blevet storpolitik.

Foto: EU-Parlamentet

Reglerne var sat til afstemning onsdag eftermiddag. Men både spørgsmålene om udstationeringsregler for chauffører, spørgsmålet om køre- og hviletidsregler samt cabotage og postkasseselskaber blev sendt tilbage til fornyet udvalgsarbejde. Helt centralt i afstemningerne stod spørgsmålet om udstationering, som blev vedtaget med en enkelt stemmes forskel. Parlamentet var imidlertid kloge nok til at finde det for uholdbart, og sendte derfor den samlede pakke retur til udvalget.

De fundamentale uenigheder i Parlamentet og i EU’s ministerråd – og den voksende politiske bevågenhed og betydning – er dermed helt blotlagt.

I toppen af den politiske dagsorden

-Jeg hæfter mig ved, at transportpolitik og social dumping, og de mange spørgsmål, som spiller ind i dagsordenen, er gledet helt op i toppen af den politiske dagsorden. Dét er i alt fald godt og vigtigt i sig selv, slår DTL-direktør Erik Østergaard fast.

Medlemmerne af EU-Parlamentet skulle blandt andet forholde sig til, om lastbilchaufførerne skal være omfattet af EU's udstationeringsdirektiv, der sikrer lige vilkår og løn for arbejdstagere på samme arbejdsplads. Og dermed om en chauffør fra et andet EU-land, som kører i Danmark, skal have en løn svarende til den danske chauffør. Uenigheden gik imidlertid mest på, i hvor lang tid chaufføren skal køre i 3.-land, før man er omfattet af udstationeringsdirektivet. Men det blev altså sendt tilbage til udvalgsbehandling.

-Jeg mener, at det er en fordel at finde de rigtige løsninger, frem for halvdårlige her og nu. Træffes der forkerte beslutninger nu, så skal branchen døje med dem i mange år frem. Men det havde selvfølgelig været at foretrække med afklaring på baggrund af de rigtige beslutninger allerede nu.

Opfordring til Road Alliance

EU-grupperne var følgelig også splittet internt. Det skyldes blandt andet, at parlamentets transportudvalg (TRAN), beskæftigelsesudvalget og EU-Kommissionen har fremlagt forskellige forslag. I kulissen spøger, at et blokerende flertal af europæiske transportministre i den såkaldte Road Alliance – herunder den danske regering – allerede har meldt ud, at de ikke kan leve med forslagene.

-Min klare opfordring til transportministrene i Road Alliance er, at de nu får sat sig igennem og sikret nogle regler, der kan gå igennem alle instanser. Ellers risikerer vi, at Europa Parlamentet sender alle disse vigtige spørgsmål til hjørnespark, der først skal tages efter parlamentsvalget næste maj. Og det er uholdbart, siger Erik Østergaard.

-Set i lyset af den kompleksitet og de mange meget forskellige holdninger, spørgsmålene har bragt frem, så er det da absolut forståeligt, at Parlamentet gerne vil se noget mere gennemarbejdet og sammenhængende. Men så er det måske også på tide, at Rådet finder frem til løsninger, som kan hjælpe Parlamentet. Det vil branchen sådan set også helst, slutter Erik Østergaard.