DTL: Danish Crown initiativ kan ikke stå alene

I forlængelse af sagen om de filippinske chauffører i Padborg har slagteriet Danish Crown og tre danske transportvirksomheder i fællesskab vedtaget en erklæring, der skal sikre sundhed, sikkerhed og rettigheder for ansatte i transportbranchen.

Foto: Finn Bjerremand

I en pressemeddelelse oplyser slagterigiganten, at sagen hos Kurt Beier A/S har blotlagt, at Danish Crown - og virksomhedens samarbejdspartner - ikke har haft tilstrækkelig indsigt i forholdene hos en underleverandør. De føler begge et medansvar for de svigt, der har været hos Kurt Beier, og henviser til, at klare retningslinjer for koncernens leverandører er vejen til ikke at havne i lignende situation.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard er som udgangspunkt positivt indstillet over for initiativet. Men han hæfter sig ved, at der skal en skandalesag til, før der reageres for alvor på de helt uantagelige og konkurrenceforvridende forhold, der har hersket i flere år i transportbranchen. Forhold, som både leverandører og kunder har lukket øjnene for.

- Allerede tilbage i 2013 skrev DTL og 3F til den daværende regering efter de første observationer af filippinske chauffører – den gang ansat gennem lettiske selskaber. Så ny er problemstillingen ikke, og antallet er jo dokumenteret at være vokset markant i de efterfølgende år. Senest var transportministeren i samråd om problemerne for halvandet år siden, oplyser Østergaard.

Reel forbedring skal der til

Hidtil har det i vid udstrækning været op til den enkelte virksomhed, hvilke forhold der blev tilbudt medarbejderne, men nu har Danish Crown efter dialog med tre danske transportvirksomheder valgt at opstille konkrete krav til blandt andet chaufførernes indkvartering. Man henviser til, at et flertal i Folketinget kræver yderligere kontrol med transportbranchen, og at EU-landene lige nu drøfter en særlig vejpakke, der skal skabe ordnede forhold.

Erik Østergaard: - Anstrengelserne fra Danish Crown og deres leverandører er nødvendige men ikke tilstrækkelige. Erklæringen kan ikke stå alene. Jeg kan henvise til, at transportministrene fra 11 vesteuropæiske lande – den såkaldte Vejalliance – mødtes i starten af denne uge for at forberede det kommende EU-ministerrådsmøde i december, hvor vejpakken skal drøftes. Alliancen mener, at et balanceret transportmarked vil kræve regler, der er klare og anvendelige, og som sikrer en reel og retfærdig konkurrence under overholdelse af de forskellige arbejdsmarkedsmodeller i de forskellige medlemsstater. Det kræver også regler, der fører til en reel forbedring af arbejdsvilkårene for chauffører generelt og sikrer samme løn for samme arbejde på samme sted. Og det er det, der skal til!

Stram op

- Jeg vil gerne gentage, at DTL ikke går ind for nomade-chauffører. Vi støtter derfor kravet i forslaget til vejpakken om, at chaufføren og køretøjet skal returnere til hjemlandet mindst hver fjerde uge. Der skal samtidig strammes gevaldigt op på brugen af arbejdskraft fra ikke-EU-lande. Der er i forvejen stor arbejdsløshed i visse EU-lande, og der er derfor ikke behov for at importere arbejdskraft fra lande uden for EU. Særligt ikke, når tilladelser bliver givet af EU-lande, hvor de pågældende ikke skal arbejde, slutter Erik Østergaard.

Erklæringen udarbejdet af Danish Crown og transportørerne indeholder konkrete krav til, hvilke forhold Danish Crowns leverandører på transportområdet og deres underleverandører skal tilbyde deres ansatte på en lang række områder. Samtidig er der opstillet retningslinjer for auditering og egenkontrol i virksomhederne.

Læs pressemeddelelse fra Danish Crown her.