DTL: Borgerrepræsentationens beslutning om at hjemtage affaldsindsamling får konsekvenser

I kølvandet på skandalen om Amager Ressource Center (ARC), bedre kendt som Amager Bakke, har Københavns Borgerrepræsentation torsdag vedtaget en hjemtagelse af serviceopgaven med at indsamle affald i Københavns Kommune.

Amager Bakke. Foto: ARC

En beslutning, der kan få konsekvenser for andre kommuners handlemåde, og som vil kvæle et ellers velfungerende privat marked for affaldsindsamling, mener DTL:

-Man er nu ved at ændre på én af de få ting, der rent faktisk har fungeret efter hensigten. Forvaltningen har så sent som 1. juni 2018 oplyst, at det ikke har nogen betydning for genopretningsplanen for ARC om opgaverne udføres af ARC selv eller udbydes som hidtil. Men det har betydning for private arbejdspladser og virksomheder. Og efter alt at dømme for miljøet, udtaler DTL – Danske Vognmænds direktør Erik Østergaard, der fortsætter:

- Københavns Kommune har gerådet sig ud i store problemer med ARC. Nu har man, med Enhedslistens miljø- og teknikborgmester i spidsen, så besluttet at kaste gode penge efter dårlige i et ideologisk skoleridt. Effektivitet, privat foretagsomhed og miljøhensyn må vige for kravet om flere kommunale arbejdspladser.

Da det hedengangne Amager Renovation blev forældet og for småt, var planerne store. Så store, at milliard-gigantinvesteringerne i ARC blevet kørt hårdt igennem retorisk og politisk, og budskabet var: At bygge mindre end de storstilede planer ville være urentabelt og kortsigtet. Nu står kommunen så få år senere med ARC – og overkapacitetsproblemerne er massive: Man byggede for stort – og rentabiliteten er væk.

Massive miljøforbedringer

Erik Østergaard: -Når ARC i dag jamrer over deres overkapacitet, så er det stik modsat af, hvad de bedyrede i sin tid: Dengang var den store kapacitet selve forudsætningen for en god forretning. Og nu er politikerne altså parate til at følge i fodsporene på ARC’s hjemmestrikkede og beviseligt uholdbare vurderinger af egne behov.

DTL–direktøren peger på, at der ifølge en COWI rapport er sket massive miljøforbedringer i alle årene, realiseret gennem de kommunale krav man som opdragsgiver har stillet til de private affaldsindsamlere. –Den hjemtagning, som Borgerrepræsentationen efter al sandsynlighed vedtager i aften –  er imidlertid langt fra nogen miljøgaranti. For det er i så fald budgetpenge der skal investeres fx i fremtidens overgange fra gasdrevne skraldebiler til el-biler.

Erik Østergaard minder om, at der er sket en voldsom udvikling af indsamlingen af affald i København siden det kommunale selskab R 98 i sin tid blev afviklet, og opgaven med indsamling af affaldet blev udliciteret:

-Der er skiftet fra Euro 3 og 4 renovationsbiler, ikke bare til Euro 6, men til renovationsbiler på biogas. Der er indført kildesortering i en lang række fraktioner, og i løbet af kontraktperioden er der udvidet med indsamling af træ og organisk affald, nye affaldsspande og nye biler med 2- og 3-kammersystem. Og der er sparet 100-120 mio. kr. årligt. Altså på alle måder en succeshistorie!

COWI-rapporten om den positive udvikling kan læses her

Erik Østergaards indlæg om sagen i altinget.dk kan læses her