DTL bestyrelser fortsætter uændret

Bestyrelserne i DTL – Danske Vognmænd og DTLs arbejdsgiverforening fortsætter uændret efter dagens generalforsamlinger.

Ledelsen i DTL: Fv. adm. direktør Erik Østergaard, Johannes H. Petersen, næstfmd. Ole Bang Jensen, Lars V. Andersen, Winnie Grant, Kristian Skov Petersen, fmd. Martin Danielsen, Henrik Jørgensen,  Poul Jørgensen, Per Rasmussen.

Der var i år såkaldt ”fredsvalg” i begge foreninger, idet der ikke var indkommet yderligere kandidater, end de siddende medlemmer på valg – der alle var villige til at fortsætte.

I DTL – Danske Vognmænd fortsatte således bestyrelsesmedlemmerne Henrik Jørgensen, Winnie Grant, Per Rasmussen og Poul Jørgensen.

I DTLs arbejdsgiverforening fortsatte bestyrelsesmedlemmerne Henrik Jørgensen, Jens H. Petersen, Per Rasmussen og Poul Jørgensen.

Bestyrelserne konstituerede sig begge med Martin Danielsen som formand og Ole Bang Jensen som næstformand.

Herefter er bestyrelsesmedlemmerne følgende:

Lars V. Andersen, Næstved

Bestyrelsesmedlem i DTL og i DTLs arbejdsgiverforening

Martin Danielsen, Odense

Formand i DTL og DTLs arbejdsgiverforening

Ole Bang Jensen, Haderslev

Næstformand i DTL og DTLs arbejdsgiverforening

Winnie Grant, Kastrup

Bestyrelsesmedlem i DTL og DTLs arbejdsgiverforening

Henrik Jørgensen, Aalborg

Bestyrelsesmedlem i DTL og DTLs arbejdsgiverforening

Poul Jørgensen, Herning

Bestyrelsesmedlem i DTL og DTLs arbejdsgiverforening

Jens H. Petersen, Hanstholm

Bestyrelsesmedlem i DTL og DTLs arbejdsgiverforening

Kristian Skov Petersen, Taastrup

Bestyrelsesmedlem i DTL

Per Rasmussen, Klakring

Bestyrelsesmedlem i DTL og DTLs arbejdsgiverforening