DTL-anerkendelse af regeringsudspil om EU-vejpakken

DTL – Danske Vognmænd, Nordic Logistics Association (NLA) og ETF, den europæiske organisation for chauffører, mødtes tirsdag morgen med Folketingets Transportudvalg under udvalgets besøg i Bruxelles.

Fra venstre: Hans Christian Graversen, ETF/3F, MF Ramus Prehn (S), Ove Holm, DTL, MF Rasmus Jarlov (K), MF Lennart Damsbo (S), Søren Hyldstrup Larsen, NLA, MF Mette Reissmann (S), MF Kristian Pihl Lorentzen (V), MF Henning Hyllested (EL)

Helt naturligt blev EUs vejpakke drøftet, og udvalget blev med baggrund i statistiske data fra Eurostat gjort bekendt med, at den stærkt voksende cabotage- og tredjelandskørsel i de vestlige lande i den grad skævvrider landenes transportmarkeder, så de nationale vognmænd ofte står magtesløse.

De utålelige forhold på de europæiske markeder har nu været på dagsordenen ved de seneste valg til både Europa-Parlamentet, Folketinget og på kommunalt plan i Danmark. Og aviser og andre medier svømmer dagligt over med alarmsignaler.

DTL havde derfor pænt med ros til den danske regerings holdning til flere af elementerne i vejpakken. Det gælder blandt andet regeringens holdning til, at Kommissionens forslag om en tidsbegrænsning på 5 dage på cabotage-kørsel er for omfattende og foreslår i stedet, at grænsen sættes til 3 dage, introduktion af værn mod muligheden for at udføre cabotagekørsel 365 dage om året, cabotageregler for alle typer af kombineret transport – og samtidig stramning af dokumentationskravene med klar henvisning til cabotagereglerne.

DTL støtter også regeringens holdning om, at cabotagekørsel, kombineret transport og såkaldt tredjelandskørsel omfattes fra første dag af udstationeringsreglerne, og at der skal stilles en række krav til virksomheder for at forhindre de såkaldte postkasseselskaber. Det er også vigtigt for Danmark, at der fastsættes fælles regler for, hvordan medlemslandene skal håndtere anmodninger fra andre medlemslande ved mistanke om et postkasseselskab, mener regeringen.

Danmark vil også arbejde for, at tidspunktet for ibrugtagning af den smarte tachograf fremrykkes til 2024 for alle køretøjer, hvor chaufføren forpligtes til ved først egnede holdeplads at indtaste nationalitetsmærke i den digitale tachograf, efter køretøjet har krydset en grænse.

”Vi havde lejlighed til at fortælle Folketingets transportudvalg, at vi langt hen ad vejen støtter op om Kommissionens pakke med forslag til en ny regulering af vejtransportsektoren, og at vi også langt hen ad vejen støtter den danske regering i dens holdning under de kommende forhandlinger,” fortæller underdirektør og erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm.

”Det er egentlig ikke så vanskeligt at finde de rigtige kompromisser med det ønske, som både Kommissionen og den danske regering har til at få et fremtidigt afbalanceret transportmarked, der giver de nødvendige friheder på tværs af grænserne men med respekt for de nationale markeder,” siger Ove Holm.

Som toppen på kransekagen fremlagde ETF, repræsenteret af Hans Christian Graversen fra 3F, et kompromisforslag om enkle og håndterbare regler for udstationering af chauffører, der skal gælde både cabotage, kombineret trafik OG tredjelandskørsel, dvs. alle ture, hvor chaufføren ikke slutter eller starter i sit hjemland, dvs. hvor han er ansat.

Adm. direktør i NLA, Søren Hyldstrup Larsen, vurderer mulighederne for et kompromis i forhandlingerne positivt, og skyder i øvrigt påstande om traktatbrud ned. Han opfordrer til, at også de nordiske lande tilslutter sig ECR – den europæiske organisation for kontrolmyndighed, som efter hans vurdering bliver afgørende for kontrol og håndhævelse af reglerne.

”Der var gode og yderst relevante spørgsmål fra Transportudvalgets medlemmer, og efter dagens møde er det mit indtryk, at forslaget fra ETF, der er blevet fremlagt af både liberale og socialdemokrater fra både øst og vest i Europa-Parlamentet, har vundet gehør mange steder i Europa, også aftvang interesse og anerkendelse fra de danske parlamentarikere.”