DF’er: Vi elsker den danske model

DTL MAGASINET: Ansvaret for at komme social dumping til livs påhviler især arbejdsgivere og fagforeninger og ikke Folketinget. Det siger transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti i dette interview med DTL Magasinet.

Foto: Niels Møller Madsen

Smørrebrødet er frisksmurt og øllen er kælderkold, da DTL Magasinet lægger vejen forbi Restaurant Á Portai Mariager, hvor Kim Christiansen og Pia Adelsteen residerer, når de ikke bijobber i Dansk Folkepartis folketingsgruppe på Christiansborg. Kim Christiansen er partiets transportordfører og fyldte 62 på dagen for besøget. En langsigtet plan for udviklingen af Danmarks infrastruktur ville være at opfylde et af fødselarens store ønsker.

Kim Christiansen kommer også ind på, hvorfor investeringer i jernbaner må vige for nye motorveje og broer i de kommende år. Og hvorfor Dansk Folkeparti ikke ønsker at medvirke politisk til at fremme brugen af alternative brændsler i transporterhvervet.

Og så uddyber han, hvorfor han mener, at løsningen på problemerne med social dumping og østvognmænds voldsomt stigende kørsel på de danske motorveje ikke er et politisk problem, men et anliggende mellem fagforeninger og arbejdsgivere:

- Vi har den danske model. Den vil vi ikke i Dansk Folkeparti ind og lave om på. Den er unik i verden. Det er altså arbejdsmarkedets parter, der skal aftale de her ting. Det er ikke noget, vi skal blande os i i Folketinget, siger han.

Hvordan skal arbejdsmarkedets parter kun­ne forhandle med en rumænsk vognmand?

- I skal tale med de politikere, der ophæ­vede det EU-direktiv, der betød, at øst­europæerne efter øst-udvidelsen ikke bare skulle kunne rejse rundt i Vesteuropa, som det passede dem. Men det var der et flertal i Folketinget, der opsagde i 2010, fordi de mente, at nu var vi blevet så lige. Men vi er jo ikke blevet lige. 50 kroner i timer er stadig mange penge for en rumæner. Derfor har vi stadig et problem med social dumping.

Det skal vi så bare finde os i?

- Det er i hvert fald ikke noget, som jeg skal sidde og lovgive om. Det er vognmæn­dene og 3F, der skal finde ud af det her. 3F ved da godt, hvilke vognmænd der under­betaler og har et lille firma i Rumænien, hvor de høster chaufførerne. Hvis 3F kan blokere en lille restaurant i Vejle, kan de vel også stille sig og blokere en vogn­mandsvirksomhed. Vi elsker den danske model i Dansk Folkeparti.

Læs hele interviewet her