Der er gode penge i veje og broer

DTL Magasinet: En ny rapport fra tænketanken Kraka rummer en liste over en række infrastruktur-projekter, som er snusfornuftige set fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Blandt projekterne er flere markante DTL-mærkesager.

Foto: Niels Møller Madsen

Den midtjyske motorvej, Helsingør/ Helsingborg-forbindelsen, Frede­rikssundmotorvejen og den tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg. Det er nogle af de store anlægsprojekter til en værdi af i alt 110 milliarder kroner, som er en rigtig god idé at gennemføre. Ikke mindst fordi de imødekommer et konkret behov, er rentable og dermed vil give et positivt samfundsøkonomisk afkast.

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard hilser rapporten velkommen og peger på, at tallene understøtter flere af DTL’s politiske mærkesager.

- Vi kan læse sort på hvidt, at investerin­ger i en række konkrete infrastruktur-projekter hviler på en solid makronbund, når vi taler afkast og samfundsøkonomi. Fx vil en investering i den tredje Limfjords­forbindelse, HH-forbindelsen og Frederiks­sundmotorvejen gavne både transport­branchen i Danmark og den overordnede samfundsøkonomi. Dertil kan man godt føje Hillerød-motorvejen, hvor man lige har sendt VVM-undersøgelsen i høring, si­ger Erik Østergaard, selvom rapporten ikke inkluderer en beregning på sidstnævntes afkast.

Læs hele artiklen her