Bremsefejl på mange ældre lastbiler

DTL Magasinet: Ved syn dumper en stor del af de tunge køretøjer som busser, lastbiler og påhængskøretøjer på grund af bremsefejl. Værst er det for de ældre køretøjer, der dumper oftere end de yngre køretøjer.

Tekst: Færdselsstyrelsen / Foto: Scanpix

Færdselsstyrelsens bilsynsstatistik viser, at der var bremsefejl på hver tredje af de lidt over 5.600 lastbiler med en alder på over ti år, som var til syn i perioden fra sommeren 2016 til medio 2017.

Til sammenligning blev der i samme periode næsten ingen fejl fundet på lastbiler, der var under fem år gamle.

Kontorchef Jesper Høgh Bach fra Færdselsstyrelsen fremhæver, at bremsefejlene ved påhængskøretøjer typisk skyldes, at bremserne er konstrueret til at overholde minimumskravene. Derfor skal der ikke så meget til, før bremseevnen bliver utilstrækkelig.

Anderledes forholder det sig med lastbiler og busser. Her er problemet ofte ikke den samlede bremseevne, men derimod at køretøjerne bremser skævt. En af forklaringerne kan være, at bremserne på lastbiler og busser typisk kan leve op til mindstekravene med mindre vedligehold. Men den mindre vedligeholdelse, kan resultere i, at for eksempel begge forhjul ikke bremser med samme kraft.

Læs hele artiklen i det nye nummer af DTL Magasinet